Darbas, kuriame jaunystė ne amžius – pasaulėžiūra

Jaunuoliams padedant priimti svarbiausius gyvenimo sprendimus, svarbiausia ne atrodyti taip kaip jie, o mąstyti ir pasaulį vertinti iš besiformuojančios asmenybės perspektyvos. Susiorientuoti jų gyvenimo aspektuose – svarbiausia padedančiojo rasti atsakymus požiūris ir patikimumas – iš patirties puikiai žino Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras (VJISC).

Su daugeliu situacijų jaunimas susiduria pirmą kartą. Tai, kas visiškai suprantama daug patirties turinčiam žmogui, jaunuoliui dažnai atrodo labai sudėtinga. VJISC jaunimui teikia konsultacijas mokymosi, darbo ir praktikos, laisvalaikio, savanorystės, socialinės ir psichologinės pagalbos,  jaunų šeimų, informacinio ir finansinio raštingumo, bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis klausimais.

Savanoriška veikla užsiimanti įstaiga įsitikinusi, kad savanorystės projektai ir darbas VJSIC yra ne tik pareigos, o gyvenimo būdas. Centras ieško būtent tokio direktoriaus ar direktorės.

Šiuolaikinės, atviros, kūrybinės erdvės naujasis vadovas ar vadovė rūpinsis jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos plėtra, savanorystės projektais, renginiais ir vasaros stovyklomis jaunimui bei Europinių projektų rašymu ir koordinavimu.