Vilnius kviečia prisijungti prie komandos, priimančios sprendimus dėl miesto medžių

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija ieško pastiprinimo – nepriklausomų narių. Kviečia įsitraukti bendruomeninių organizacijų, asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų atstovus svarstant sprendimus dėl miesto medžių.

Norima sudaryti sąlygas vilniečiams spręsti ir teikti savo pastebėjimus, išvadas dėl Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba valstybinėje žemėje augančių saugotinų medžių ir krūmų pašalinimo iš augimo vietos.

Komisija sudaroma iš Savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų, gyvenamųjų vietovių bendruomeninių atstovų (seniūnaičių, seniūnaičių deleguotų atstovų), savivaldybės gyventojų, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų.

Būtina sąlyga – naujų komisijos narių veikla turi būti susijusi su aplinkos apsauga, o norinčios dalyvauti Komisijos darbe bendruomeninės organizacijos, asociacijos būtų įsteigtos teisės aktų nustatyta tvarka.

Motyvacinio laiško (laisva forma) su išsakytu pageidavimu dalyvauti Komisijos darbe laukiama iki š. m. gegužės 10 d. (imtinai) el. p.: savivaldybe@vilnius.lt ir algimantas.urbonas@vilnius.lt