Skelbiamas konkursas vaikų vasaros poilsio programų organizatoriams

Kaip ir kiekvieną pavasarį Vilniaus miesto savivaldybė jau šešioliktus metus skelbia vaikų vasaros poilsio programų konkursą. Šiais metais vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimui Sostinės biudžete numatyta 440 000 Eur, didelė dalis šių lėšų bus skirta specialiosiose mokyklose besimokančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dienos užimtumui organizuoti visos vasaros metu. Šiais metais prioritetas skiriamas  programoms, kurios ugdys vaikų socialines-emocines kompetencijas ir kultūrinę edukaciją, skatins fizinį aktyvumą ir gamtos pažinimą.

„Vaikų turiningas ir prasmingas užimtumas vasaros atostogų metu visada buvo ir yra mūsų prioritetas. Pastaraisiais metais teko susidurti su nemažai iššūkių organizuojant vaikų vasaros užimtumą, bet džiaugiamės juos sėkmingai įveikę. Šiais metais vaikų vasaros poilsio programų vykdytojus prašome sudaryti galimybes užimti ne tik vilniečius, bet ir į Vilnių atvykusius vaikus iš Ukrainos. Labai tikimės, kad iš organizuojamų stovyklų gausos, vaikai ras savo stovyklą, kurioje praturtins savo pasaulį, joje bus įdomu ir gera“, – kalbėjo sostinės mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė

Sauliaus Žiūros nuotr.

Konkursu siekiama, kad kuo daugiau vaikų pramogautų savivaldybės finansuojamose stovyklose, o tėvams šios stovyklos būtų už patrauklią kainą. Programų teikėjams numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad vienos dienos Savivaldybės finansuojamos stovyklos kaina tėvams nebūtų didesnė kaip 40 Eur, prioritetas teikiamas toks programoms kurių kaina tėvams yra mažesnė.

Konkursui gali būti teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Vienoje stovyklos pamainoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 vaikų. Vaikai turi būti užimti ne mažiau kaip 4 valandas per dieną be pertraukų. Vienos stovyklos pamainos trukmė – 5-18 kalendorinių dienų. Viena organizacija gali organizuoti neribotą stovyklos pamainų skaičių, vienas vaikas už savivaldybės biudžeto lėšas gali ilsėtis ne ilgiau kaip 18 kalendorinių dienų.

Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos dieninėms, stacionarioms (su laikinu apgyvendinimu) ir mobilioms stovykloms (stovyklaujama keliaujant). Programai gali būti skiriama iki 4 000 (keturių tūkstančių) Eur. Prioritetas teikiamas toms Pareiškėjo paraiškoms, kurioms įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis, bus užimtas didesnis vaikų skaičius, parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata.

Savivaldybė kviečia pateikti paraiškas iki 2022 m. gegužės 12 d. (imtinai) (vėliau nebus priimamos). Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą: Paraiškų priėmimas 2022 m. vaikų vasaros poilsio programų konkursui (konkursas vyksta)

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas tel. 8 694 65 313, el. paštu: marius.labanauskas@vilnius.lt

PRIEDAI:

 1. 2022 m. Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas
 2. 1 priedas Konkurso elektroninė paraiška
 3. 2 priedas Konkurso detali paraiška
 4. 3 priedas Programos finansavimo sutartis 
 5. 4 priedas Programos patikslinta paraiška
 6. 5 priedas Programos veiklos planas 
 7. 6 priedas Programos išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas
 8. 7 priedas Programos veiklos ataskaita
 9. 8 priedas Programoje dalyvavusių vaikų sąrašas
 10. Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų vertinimo nuostatai 
 11. Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimo stebėsenos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas