Įsakymas dėl pritarimo sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koncepcijai

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS DĖL PRITARIMO SKLYPO EIŠIŠKIŲ PL 100 IR GRETA ESANČIOS TERITORIJOS (VILNIAUS VIEŠOJO LOGISTIKOS PARKO) DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 4, NR. 5, NR. 6, NR. 7 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU KONCEPCIJAI
2022 m. gegužės 6 d. Nr. 30-1304/22
Vilnius
Vadovaudamasis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 293 punktu, p r i t a r i u sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano (registro Nr. T00061195) sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-69) koncepcijai pagal pridedamą koncepcijos brėžinį.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių
Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Koncepcija