Teikite kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Kiekvienoje mokykloje yra išskirtinis – pilietiškas, inovatyvus, jaunąją kartą įkvėpti gebantis, kolegas motyvuojantis ir bendruomenę buriantis mokytojas. Jei taip – kviečiame jį nominuoti, pildant nustatytos formos rekomendaciją (pagal nuostatų 1 priede pateiktą formą) bei pateikiant kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pagal nuostatų 2 priede pateiktą formą) iki gegužės 10 d. (imtinai). Dokumentai teikiami nominuojamo mokytojo mokyklos vadovui.

Metų mokytojas gaus atminimo ženklą ir 5 tūkst. eurų premiją. Įvertinkite ir pagerbkite mokytojus už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą. Premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje. Į Metų mokytojo premiją, pretenduojančio mokytojo veikla turi pasižymėti šiomis savybėmis: pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, bendražmogiškų vertybių diegimu, ugdomosios veiklos meistriškumu, inovatyviais metodiniais darbais, aktyvia ir kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje, reikšmingu dalyvavimu profesinėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje ir kt.

Kandidatūras premijai gali siūlyti mokyklų vadovai, savivaldybės, kiti mokyklų savininkai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenė, socialiniai partneriai, švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pateiktas kandidatūras svarsto sudaryta komisija ir atrenka iki 5 labiausiai kriterijus atitinkančių kandidatūrų ir teikia ministerijai iki gegužės 15 d.

Metų mokytojo premijos tikslas – įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai. Premijos steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Metų mokytojo premijos nuostatai.