Ukrainą palikusių asmenų integracijai – dvi papildomos išmokos

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Ukrainą palikę ir prieglobstį nuo karo Vilniuje radę ukrainiečiai gali pasinaudoti dar dviem finansinėmis pagalbos priemonėmis. Naujieji sostinės gyventojai jau gali teikti prašymus  dėl vienkartinės išmokos įsikurti ir kompensacijos vaiko ikimokyklinio  ar  priešmokyklinio ugdymo išlaidoms padengti.

„Sostinėje prieglobstį radusiems ukrainiečiams, nuslūgus patirtam siaubui ir radus saugų prieglobstį, tenka spręsti klausimą, kaip išgyventi ir atsistoti ant kojų svetimoje šalyje. Vilniuje besikuriantiems karo pabėgėliams stengiamės padėti skirdami įvairią socialinę piniginę paramą. Šiuo metu sostinės naujakurius kviečiame pasinaudoti dviem papildomomis integracinės pagalbos priemonėmis, kurių tikslas padėti užsieniečiams įsitvirtinti ir kuo greičiau tapti savarankiškais visuomenės nariais. Siekdami gauti šią paramą užsieniečiai turi dirbti arba būti  užsiregistravę  Užimtumo tarnyboje“,  – sako Vilniaus savivaldybės Socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Paberžienė.

Vienkartinę Išmoką įsikurti galės gauti užsieniečiai, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, sudarę būsto nuomos sutartį Vilniaus mieste ne trumpesniam nei 6 mėn. laikotarpiui. Išmoka sieks nuo 516 iki 1032 eurų ir bus skiriama atsižvelgiant į būste gyvenančių asmenų skaičių, nurodytą būsto nuomos sutartyje. Ši piniginė parama bus skirta būtiniausiems namų apyvokos reikmenims ir baldams įsigyti, taip pat kelionės ar bagažo pervežimo iki gyvenamosios vietos išlaidoms padengti.

67,20 eurų mėnesinę kompensaciją vaiko ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo išlaidoms padengti galės gauti laikiną leidimą gyventi Lietuvoje turintys ukrainiečiai, apsistoję Vilniuje. Ją numatoma mokėti 6 mėnesius nuo laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje suteikimo dienos.

Išsami informacija apie prašymų dėl vienkartinės išmokos ir mėnesinės kompensacijos gavimo pateikimo būdus ir reikalingus dokumentus pateikiama interneto svetainėje
https://ukraina.vilnius.lt/ skiltyje „Socialinės išmokos“.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt