Patikslinta socialinių išmokų teikimo tvarka

Šiandien Vilniaus savivaldybės taryba pritarė socialinių išmokų teikimo sąlygų pakeitimams. Naująja tvarka patikslino vienkartinės pašalpos ukrainiečių būtiniausiems poreikiams skyrimą, nustatė tikslinės ir periodinės pašalpų skyrimo atvejus.

Pasak Socialinių išmokų skyriaus vedėjos Ievos Paberžienės, šiais sprendimais tikimasi mažinti socialinę atskirtį ir pagelbėti sudėtingoje padėtyje atsidūrusiems gyventojams.

Nuo šiol iš Ukrainos pasitraukę asmenys vienkartinę pašalpą gaus iki priimto sprendimo suteikti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje datos, ir, atitinkamai, teisę į piniginę paramą bei išmokas vaikams įgis nuo priimto sprendimo leisti laikinai gyventi Lietuvoje datos. Svarbu: nuo priimto sprendimo suteikti leidimą laikinai gyventi datos asmuo negali pretenduoti į vienkartinę pašalpą.

Išplėsta periodinės pašalpos skyrimo sąlyga: ši pašalpa – iki 138 Eur (tiksli suma paaiškėja išnagrinėjus individualius atvejus) – skiriama turintiems dalinį (45-55 procentų) darbingumą, tačiau negaunantiems netekto darbingumo pensijos dėl stažo neturėjimo.

Tikslinės pašalpos skyrimo papildymas numato, kad nepasiturintiems gyventojams būtų skiriama tikslinė pašalpa – iki 690 Eur (tiksli suma priklauso nuo individualaus atvejo) – stogo remonto darbų išlaidoms padengti. Šiuo metu ji yra skiriama padengti krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, elektros instaliacijos darbų išlaidoms.