Sostinės NVO sektoriaus kultūros įstaigos gali kreiptis kompensacijų už 2022 šildymo išlaidas

Sostinės NVO sektoriaus kultūros įstaigos gali kreiptis kompensacijų už 2022 šildymo išlaidas

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus savivaldybė, palaikydama sostinėje veikiančias nevyriausybinio sektoriaus kultūros įstaigas, kviečia teikti paraiškas kompensuoti išlaidas, patirtas 2022-aisiais dėl padidėjusių šildymo kainų.

Gauti kompensaciją turi teisę juridiniai asmenys, registruoti Savivaldybėje ir veikiantys jos teritorijoje ir nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisės aktų nustatytais pagrindais valdantys  patalpas bei vykdantys kultūrinę veiklą, išskyrus pelno siekiančias įmones, biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar valstybės biudžeto.

Paraiškų teikimo terminas:  2022 06 212022 07 28 (24 val.)

Suma skirta kompensavimui – 300 000 Eur

Pareiškėjas, kartu su paraiška, turi pateikti ir šiuos dokumentus:

  1. Dokumentų, pagrindžiančių patirtas šildymo išlaidas, kopijas.
  2. Nekilnojamojo turto registro išrašo, nuomos, panaudos sutarčių ir kt. kopijas.
  3. Įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (kai paraišką pasirašo ne pareiškėjo vadovas).

Paraiškų teikimo būdas – tik elektroninis.

Paraiškos teikiamos Kultūros skyriui.

Konsultuojančios darbuotojos:

Giedrė Rudminienė, tel. 8 613 20194, el. paštas: giedre.rudminiene@vilnius.lt

Sandra Bareikė, tel. 8 687 82663, el. paštas: sandra.bareike@vilnius.lt

Reglamentuojantys teisės aktai:

https://aktai.vilnius.lt/document/30373962