Naujiems mokytojams į sostinę pritraukti – motyvaciniai priedai

Vis augantis Vilnius kompleksiškai sprendžia pedagogų trūkumo iššūkius: sostinės Taryba komitetuose svarstys naują motyvacinę priemonę – skirti papildomą kasmėnesinę 300 eurų paskatą pedagogams, kurie pasirinks mokyti Vilniaus mokyklose naujais mokslo metais. Tikimasi, tai padės pritraukti naujų talentų, o taip pat paskatinti sugrįžti į mokyklas tuos pedagogus, kurie yra pasitraukę. Sostinės švietimo įstaigose trūksta daugiau nei 200 mokytojų, o jiems tenkantis darbo krūvis yra didesnis už šalies vidurkį.

300 eurų (neatskaičius mokesčių) materialinė parama nuo rugsėjo kas mėnesį būtų skiriama iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos į laisvas mokytojų pareigybes priimtiems mokytojams, kurie per pastaruosius 12 mėnesių nedirbo mokytojais Vilniuje arba dirbo kitoje savivaldybėje.

„Vilnius mokytojų pritraukimo iššūkius sprendžia įvairiomis motyvacinėmis priemonėmis: dovanoja nemokamą metinį viešojo transporto bilietą, organizuoja individualizuotas programas „Mokau Vilniuje“, „Sugrįžtu mokyti“, siūlo mentorius pradedantiesiems, o nuo rugsėjo 1-osios – ir motyvacinį 300 eurų priedą užimsiantiems laisvas darbo vietas sostinės mokyklose. Išties Vilniaus savivaldybė kompensuoja didelę dalį veiklų, kurias turėtų remti valstybė“, – sako Vilniaus vicemeras Tomas Gulbinas.

Mokytojai gali pradėti mokyti

EDU Vilnius archyvo nuotr.

Papildomas naujų mokytojų skatinimas turėtų sumažinti susidariusį mokytojų trūkumą. Pedagogų bendruomenė sensta, regeneracijos tempas per lėtas. Pritraukti naujų pedagogų į švietimo įstaigas pavyksta, tačiau didėja vyresnių nei 50 metų mokytojų imtis. Labai trūksta lietuvių, anglų kalbų, matematikos, pradinių klasių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų – logopedų, specialiųjų pedagogų, psichologų, socialinių pedagogų, mokytojų padėjėjų. 2023–2024 m. m. prognozuojamas lietuvių ir užsienio kalbų, matematikos mokytojų poreikio augimas.

Vilnius renkasi plėsti pedagogų pritraukimo, palaikymo ir kompetencijų tobulinimo priemones, tęsdamas paramos pradedančiajam mokytojui programą, kurioje numatyta mentoriaus skyrimas pirmaisiais jo darbo metais, tiksliniai kompetencijų tobulinimo mokymai, vadovų pritraukimo ir lyderystės gebėjimų stiprinimo priemonės.

Investicijos į pedagogus ir dėmesys buvo skiriamas visus pastaruosius metus. Vilnius subūrė pradedančius miesto mokytojus, kad adaptacija naujoje aplinkoje būtų sėkmingesnė. 87 proc. 2020–2021 metais mokymuose dalyvavusių pradedančiųjų mokytojų planavo tęsti darbą mokykloje. Iš viso buvo parengti, pritraukti į mokyklas 58 mokytojai arba jiems suteiktos būtinos kompetencijos, kvalifikacija: 15 pedagogo kvalifikaciją turinčių, tačiau mokyklose nedirbusiųjų mokytojų buvo pritraukti į mokyklas ir gavo individualią pagalbą, 5 būsimi pradinių klasių mokytojai pradėjo studijas, pasinaudoję „Renkuosi mokyti“ programa, 20 jau dirbančių ir vadovų palaikymą turinčių ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų studijavo ir įgijo reikalingas kompetencijas, 18 jau dirbančių ir vadovų palaikymą turinčių mokytojų studijavo ir įgijo reikalingą pedagogo kvalifikaciją.

Pirmą kartą buvo surengti praktiniai mokymai ir mokytojų padėjėjams, norint padėti dirbti su specialiųjų poreikių bei skirtingų poreikių turinčiais mokiniais.

Sostinės pedagogai gali stiprinti emocinę sveikatą naudodamiesi nemokama anonimiška mobiliąja programėle, kurioje gali gauti ir profesionalią specialistų pagalbą, ir bendrauti su kolegomis, ir rasti edukacinio turinio.

Mokytojų dienos proga švietimo darbuotojai buvo pakviesti ne tik visus metus nemokamai naudotis viešuoju Vilniaus miesto transportu, bet ir švęsti Mokytojų savaitę su įvairių partnerių pasiūlymais – nemokamais apsilankymais sporto klubuose, muziejuose, naudotis įvairiomis nuolaidomis

Svarstomu projektu taip pat siekiama motyvuoti pensinio amžiaus sulaukusius, bet dirbančius mokytojus oriai išeiti į pensiją: sulaukus senatvės pensijos, išeitinės išmokos dydis priklausytų nuo laiko, išdirbto švietimo įstaigoje, su kuria šalių susitarimu nutraukiama sutartis. Pavyzdžiui, 6 mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka būtų skirta 25 ir daugiau metų dirbusiam į pensiją einančiam pedagogui.

Jei po svarstymų komitetuose sprendimas bus patvirtintas kitame Tarybos posėdyje, jis įsigaliotų nuo rugsėjo 1 d.