Vilniaus miesto savivaldybėje steigiama Žmogaus teisių komisija

Savivaldybėje kuriama Žmogaus teisių komisija

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Kurdama ir plėtodama žmogaus teisėms palankią aplinką, į kuriamą Žmogaus teisių komisiją Vilniaus savivaldybė kviečia deleguoti nevyriausybinių organizacijų, įstaigų ar įmonių atstovą, kuris savo žiniomis ir kompetencija prisidėtų prie žmogaus teisių praktinio įgyvendinimo Savivaldybėje.

Žmogaus teisių komisija formuos žmogaus teisių politiką ir strategiją Savivaldybėje, teiks siūlymus Tarybai, Administracijos direktoriui, Savivaldybės įstaigoms ir valdomoms įmonėms dėl žmogaus teisių politikos, strategijos formavimo ir prioritetų nustatymo bei įgyvendinimo, taip pat žmogaus teisių stiprinimo programų kūrimo ir priemonių praktinio įgyvendinimo bei prevencijos priemonių rengimo ir visuomenės švietimo įgyvendinimo žmogaus teisių klausimais.

Steigiama Žmogaus teisių komisija Tarybai, Administracijos direktoriui, Savivaldybės įstaigoms ir valdomoms įmonėms dėl problemų nagrinėjimo ir kitus siūlymus, padedančius Savivaldybėje sukurti žmogaus teisėms palankią aplinką. stebėti, analizuoti ir vertinti Savivaldybės institucijų teisės aktų, lemiančių žmogaus teisių padėtį Savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą.

Su visais Žmogaus teisių komisijos nuostatais kviečiame susipažinti čia>>Žmogaus teisių komisijos nuostatai

Jūsų siūlomo kandidato į komisijos sudėtį iki rugpjūčio 1 d., el. p. arune.sirvydyte@vilnius.lt.