Kviečiame teikti kandidatus atminimo ženklo „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ apdovanojimams

Iki 2022 m. rugsėjo 23 d. kviečiame siūlyti kandidatus apdovanojimui atminimo ženklu „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“. Atminimo ženklą gali gauti nuoširdžiai ir atsakingai dirbantys asmenys, pasiekę puikių rezultatų aplinkos apsaugos, sveikatos ir socialinių reikalų, kultūros, meno ir sporto, švietimo ir mokslo, priešgaisrinės apsaugos ir teisėsaugos, turizmo, laisvalaikio ir pramogų, ūkio, verslo ir paslaugų, bendruomenės telkimo, labdaros, paramos, savanorystės, tautinių bendrijų ir tarptautinio bendradarbiavimo, savivaldos politikos, administravimo ir viešojo intereso gynimo srityse, taip pat Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, seniūnijos ir kitoje veikloje.

Vilniaus miesto savivaldybės atminimo ženklas „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ tradiciškai teikiamas Vilniaus rotušėje Vietos savivaldos dieną – spalio 10-ąją.

Siūlymus, ką apdovanoti, gali teikti Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovai, Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovai. Teikime nurodoma: kandidato vardas (vardai), pavardė, darbovietė, pareigos, trumpa charakteristika ir nuopelnai.

Apdovanojimas Už nuopelnus Vilniaus savivaldai

Sauliaus Žiūros nuotr.

Kviečiame kandidatus teikti raštu Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros skyriui.

Teirautis tel. (8 5) 211 2413, veronika.jaruseviciute@vilnius.lt

Išsami informacija pridedamuose apdovanojimų nuostatuose:

Apdovanojimų nuostatai