Sostinėje pasveikinti Metų mokytojai

Apdovanojimas įteikiamas metų mokytojai

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Mokytojų dieną už pasiekimus, kūrybiškumą, išskirtinę darbo kokybę ir bendruomeniškumą apdovanota 10 Vilniaus mokytojų. Laureatai išrinkti iš 154 kandidatų. Taip pat apdovanoti du metų vadovai ir tėvų bendruomenės atstovai.

„Tikiu, kad mokytojai džiaugiasi, jog pagaliau užsiaugino visuomenę, suprantančią jų profesijos svarbą. Ir didžiuojasi tuo, kad turi vis reiklesnius mokinius, žinančius, ko nori iš mokytojų. Ir, beje, suprantančius, kad mokytis reiks visą gyvenimą. O mūsų visų pareiga pasirūpinti, kad visuomenės palaikymas mokytojams įgytų solidžią materialinę išraišką. Vilnius irgi daro, ką gali“, – sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Metų mokytojo vardo apdovanojimai

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ mokytojai-metodininkei, direktorės pavaduotojai ugdymui Vilijai Gerasimovičienei Vilniaus metų mokytojo vardas suteiktas už tai, kad pedagogė savo pavyzdžiu motyvuoja jaunąją kartą domėtis fizinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo naujovėmis. Interaktyviems fizinio ugdymo užsiėmimams mokytoja taiko edukacines platformas bei skaitmenines priemones bei dalyvauja mokslinėse-praktinėse konferencijose ir veda autorinius seminarus.

Apdovanojimą gavusi Vilniaus lopšelio-darželio „Lazdynėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Stanislava Masevičienė 45 metus aktyviai dalyvavo darželio tobulėjimo procese ir viena iš pirmųjų vaikų ugdymui pradėjo taikyti projektinių veiklų metodą. Mokytoja metodininkė, savo patirtį skleidusi gausiam ratui studentų, iki šiol, net ir būdama brandaus amžiaus, nori dirbti mylimą profesinį darbą, dalyvauti įvairiose veiklose bei projektuose.

Vilniaus Birutės darželio pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Loreta Dubako apdovanota už tai, kad novatoriškumu, kūrybiškumu mokinius sudomina informacinių technologijų programomis. Per trejus metus pedagogė padėjo įgyvendinti penkis tarptautinius  projektus, iš kurių net trys gavo Europos kokybės ženklelį. Mokytoja reikšmingai prisideda prie gerosios patirties sklaidos Vilniaus mieste bei šalyje, inicijuoja sveikatingumo ir aplinkosauginius projektus.

Muzikinis pasirodymas apdovanojimuose

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Beveik 30 metų pedagoge dirbanti Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Veslava Černigovska apdovanota už tai, kad į savo profesiją žiūri ypač pareigingai. Mokytoja glaudžiai bendrauja su tėveliais, mylima mokinių, jų tėvų ir savo kolegų. Dažnai organizuoja išvykas ir ekskursijas po miestą, nes turi gidės sertifikatą. Tai plačių pažiūrų, šviesi asmenybė, o vaikai ją dažnai vadina antrąja mama.

Taip pat Vilniaus metų mokytojo vardas suteiktas Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkei Virginijai Karužienei. Mokytoja pasaulio pažinimo pamokų metu gan dažnai taiko „atvirkščios klasės“ metodą – vaikai pirmiausia stengiasi medžiagą išsiaiškinti savarankiškai namuose ir paskui klasėje gautas žinias įtvirtina. Mokiniai rengia įvairius pristatymus, kuria vaizdo medžiagą. Pedagogė organizuoja pažintines išvykas į muziejus bei kitas miesto erdves.

Vilniaus Pilaitės gimnazijos socialinė pedagogė, ekspertė Virginija Ratiukienė metų mokytojo vardui nominuota už tai, kad sukūrusi savitą socialinės pedagoginės pagalbos teikimo metodiką bei itin įsitraukusi į visų švietimo pagalbos specialistų, o ypač socialinių pedagogų, profesinę bendruomenę. Daugelį metų pedagogė yra Vaiko gerovės komisijos narė, daugelio tarptautinių miesto ugdymo įstaigose įgyvendinamų projektų koordinatorė bei vykdytoja. Savo patirtimi laureatė dalinasi mokslinėse-praktinėse konferencijose, mokymuose socialiniams pedagogams ir visuomenei.

Muzikinis sveikinimas mokytojams

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Deimantė Navakienė metų mokytojo vardui nominuota už tai, kad yra neabejotina lyderė ne tik progimnazijos, bet ir Vilniaus miesto švietimo bendruomenėje. Mokytojos novatoriški ugdymo ir ugdymosi metodai nuolat skelbiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos naujienų portale. Nuo 2021-ųjų pedagogė yra Vilniaus pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. Taip pat – įvairių miesto renginių, olimpiadų, konkursų, konferencijų, parodų organizavimo grupių narė, mokinių darbų vertinimo bei darbo grupių vadovė, kviečiama į atestacines komisijas vertinti ir mokytojų metodinės veiklos.

Vilniaus metų mokytojo vardas Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos fortepijono mokytojai Ugnei Sabaitytei skirtas už tai, kad pedagogės ugdomi mokiniai aktyviai dalyvauja ne tik mokyklos renginiuose, bet ir miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, įvairiuose edukaciniuose renginiuose, išvykose. Pandemijos metu Ugnės auklėtiniai pelnė 20 prizinių vietų tarptautiniuose, 26 prizines vietas respublikiniuose konkursuose bei festivaliuose. Be to, pati mokytoja organizuoja tarptautines ir  respublikines konferencijas, festivalius, konkursus, koncertus ir tarptautinius projektus.

„Saulės“ privačios gimnazijos, istorijos mokytojas Haroldas Maselis apdovanotas už gimnazijos informacinę sklaidą. Pedagogas vaikus sugeba įtraukti ne tik į istorijos mokslą, bet ir plečia jų akiratį, padeda jiems suformuoti individualų teigiamą požiūrį į globalius dalykus. Haroldas išlaiko puikų ryšį ne tik su savo klasės auklėtiniais, bet ir visais mokiniais.

Vilniaus Žemynos gimnazijos anglų kalbos mokytoja Jolanta Liubkevič laureate tapo už gimnazijoje veikiančių integruotų anglų kalbos ir teatro, UNESCO ugdymo programų įgyvendinimą. Kartu su gimnazijos mokytojų grupe Jolanta sukūrė metodinių priemonių rinkinį, skirtą netradicinių ugdymo metodų taikymui ir netradicinių pamokų organizavimui. Pedagogė pamokoms ir klasės valandėlėms dažnai renkasi netradicines erdves: parodas, teatrą, gamtą ir kitas erdves už gimnazijos ribų.

Renginio metu apdovanoti ir metų vadovai. Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktorė Rasita Gylienė nominuot už tai, kad prieš pora metų darželis pripažintas Sveikatą stiprinančia mokykla, o šiemet gavo Aktyvios mokyklos statusą. Siekiant sėkmingo specialiųjų  ugdymo poreikių vaikų integravimo į ugdomąjį procesą, darželyje įrengtas sensorinis kambarys, bendradarbiaujama su Vaikų raidos centro ergoterapeutais.

Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos direktorė Inga Vargalienė metų vadove nominuota moka suburti mokyklos bendruomenę ir nuolat kelia jos kultūrinę dvasią. Vadovė mokykloje yra įgyvendinusi daugybę reformų, ji neskaičiuoja savo darbo valandų ir, susidūrusi su kliūtimis, niekada nenuleidžia rankų. Inga ryžtingai siekia kuo didesnės gerovės mokyklai ir vaikams – už tai visa progimnazijos bendruomenė jaučia jai nuoširdžią pagarbą.

Apdovanoti ir tėvų bendruomenės atstovai – Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ įstaigos tarybos pirmininkas Mindaugas Krilavičius bei Vilniaus jėzuitų gimnazijos Tėvų komiteto pirmininkė Ivona Narbutienė.

Mindaugas Krilavičius nuolat domisi įstaigos gyvenimu ir pasiekimais, aktyviai prisideda prie jos klestėjimo savo darbu. Kai į lopšelį-darželį „Atžalėlės“ atvyko mažieji ukrainiečiai, Mindaugas sukūrė nuostabią atmosferą vaikučiams ir jų mamai, subūrė darželio bendruomenę, kad padėtų šeimai finansiškai ir morališkai.

Ivona Narbutienė apdovanota įžvalgios lyderystės dovana, ji leidžia puikiai deleguoti veiklas darbo grupėms, joms vadovauja grupių pirmininkai. Tėvų komiteto veiklos gerąja patirtimi dalinamasi su kitų Europos jėzuitų švietimo tinklo mokyklų mokinių bendruomenėmis, siekiama šią patirtį pritaikyti ir Vilniuje bei visoje Lietuvoje.

Vilniaus metų mokytojai 2022

Vilija Gerasimovičienė – Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“
Stanislava Masevičienė – Vilniaus lopšelis-darželis „Lazdynėlis“
Loreta Dubako – Vilniaus Birutės darželis
Veslava Černigovska – Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija
Virginija Karužienė – Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija
Virginija Ratiukienė – Vilniaus Pilaitės gimnazija
Deimantė Navakienė – Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija
Ugnei Sabaitytė – Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla
Haroldas Maselis – „Saulės“ privati gimnazija
Jolanta Liubkevič – Vilniaus Žemynos gimnazijaRasita Gylienė – Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“
Inga Vargalienė – Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija

Vilniaus metų mokytojams 2022 šįvakar „Vilniaus klube“ įteikti unikalūs vardiniai ženklai – ekslibrisai. Laureatams muzikinius sveikinimus skyrė atlikėjai Milda Andrijauskaitė  „Baltos varnos“ ir Alen Chicco.

Apdovanojimų akimirkos>>https://www.dropbox.com/scl/fo/bjbmt9ovp79s8j7zbc6qt/h?dl=0&rlkey=sgyshej7hy7vexh9eghl6r87e