Į Vilniaus miesto kultūros organizacijos statusą gali pretenduoti jau ne tik scenos meno įstaigos

Koncertas Rotušėje

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Iki šiol į sostinės kultūros įstaigos statusą galėjo pretenduoti tik vienos srities – scenos meno – įstaigos. Naujuoju konkursu ribos išplečiamos – šio statuso siekti kviečiamos ir vizualiųjų menų, muzikos ir kino srityse veikiančios įstaigos.

„Vilnius yra ypatingas miestas, turintis kuo didžiuotis ir ką parodyti pasauliui. Ypač jeigu kalbame apie Vilniaus profesionalųjį meną. Džiaugiamės galėdami kiekvienais metais prisidėti prie Vilniaus profesionaliojo meno raidos, prie Vilniuje veikiančių profesionaliojo meno organizacijų stiprinimo. Šiais metais konkursas skelbiamas vietoje anksčiau vykusio Konkurso Vilniaus miesto trupės vardui gauti, kuriame buvo tik viena scenos menų sritis. 2022 m. sugrįžtame su  naujovėmis, naujame konkurse sritys praplečiamos net iki 4: scenos menų, vizualiųjų menų, muzikos ir kino. Tikimės, kad naujas konkursas paskatins profesionaliojo meno organizacijų konkurencingumą, meistriškumą ir dar labiau ištransliuos žinią apie Vilniaus kultūrą pasauliui“ – sako mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Konkurse negali dalyvauti organizacijos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba Vilniaus miesto savivaldybė. Paraiškos teikiamos 40 kalendorinių dienų – iki lapkričio 11 d. Laimėtojais taps ir finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų bus skirtas ne daugiau nei 3 organizacijoms iš kiekvienos srities.

Konkursu siekiama stiprinti Vilniaus mieste veikiančias profesionaliojo meno įstaigas ir skatinti jų konkurencingumą. Taip pat tikimasi suaktyvinti kultūros organizacijų komunikaciją garsinant Vilniaus vardą. Finansavimas leis užtikrinti profesionaliojo meno kūrinių prieinamumą visoms visuomenės grupėms.

Be to, Vilniaus miesto vardo kultūros organizacijos statuso konkursas puiki galimybė skatinti aukšto meistriškumo kūrybą ir jos integraciją į nacionalinę ir tarptautinę kultūrinę erdvę. Jauniesiems kūrėjams tai – galimybė savo kūrybą pristatyti visuomenei.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]