Kviečiame dalyvauti Konkurse Vilniaus miesto kultūros organizacijos statusui gauti!

Šiais metais konkursas skelbiamas vietoje anksčiau vykusio Konkurso Vilniaus miesto trupės vardui gauti, kuriame buvo tik viena scenos menų sritis. Konkurse gali dalyvauti profesionaliojo meno įstaigos, kurių registruota buveinė yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, veikiančios vizualiųjų menų, scenos menų, muzikos ir kino srityse pagal patvirtintus ir nustatyta tvarka įregistruotus įstaigų įstatus.

Menas Vilniaus gatvėje

Sauliaus Žiūros nuotr.

Paraiškos teikiamos nuo 2022 m. spalio 3 d. iki 2022 m. lapkričio 11 d.

Konkursas skelbiamas kas tris metus ir laimėtojams finansavimas užtikrinamas trims metams.

Konkurse negali dalyvauti organizacijos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba Vilniaus miesto savivaldybė. Paraiškos teikiamos 40 kalendorinių dienų – iki lapkričio 11 d. Laimėtojais taps ir finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų bus skirtas ne daugiau nei 3 organizacijoms iš kiekvienos srities.

Konkursu siekiama stiprinti Vilniaus mieste veikiančias profesionaliojo meno įstaigas ir skatinti jų konkurencingumą. Taip pat tikimasi suaktyvinti kultūros organizacijų komunikaciją garsinant Vilniaus vardą. Finansavimas leis užtikrinti profesionaliojo meno kūrinių prieinamumą visoms visuomenės grupėms.

Nuoroda paraiškos pateikimui ir susipažinimui su konkurso nuostatais: https://konkursai.vilnius.lt/konkursai/konkursas-vilniaus-miesto-kulturos-organizacijos-statusui-gauti