Vilniaus garbės pilietis Valdas Adamkus: ačiū už galimybę būti tokioje garbingoje draugijoje, šviesioje sostinės bendruomenėje

Prezidentas Valdas Adamkus

Nuotr. Sauliaus Žiūros

„Žmogui, kurio dialogas, kultūra, pastanga artinti mus, Lietuvą, prie tikrovės, kur kalbamasi ramiai, pagarbiai, argumentuotai, pasitikint ir klausantis kito – etalonas iki šiol“ – tokiais žodžiais prasidėjo 20-ojo Vilniaus garbės piliečio – Prezidento Valdo Adamkaus – pagerbimo ceremonija Vilniaus Rotušėje šįvakar. Pagerbti naująjį garbės pilietį susirinko apie pusantro šimto svečių.

Vilniaus meras apdovanoja Prezidentą Garbės piliečio regalijomis

Nuotr. Sauliaus Žiūros

„Esu giliai sujaudintas jūsų dėmesio ir pagarbos. Perskaičiau Vilniaus garbės piliečių sąrašą ir užplūdo šilčiausi jausmai – tai asmenybės, su kuriomis man teko asmeniškai bendrauti, dirbti, kalbėtis. Pažintį su kiekvienu laikau didžiule likimo dovana. Jie visi iki vieno verti mūsų šilčiausių ir pačių gražiausių žodžių. Ačiū už galimybę būti šioje garbingoje draugijoje.

Matau šiandienį Vilnių – jaukų, gyvą, modernų, europietišką miestą, pilną vaikų jaunimo ir senjorų, besišypsančių žmonių, girdžiu gatvėse savo kalbomis kalbant turistus iš įvairių pasaulio šalių – eilinį kartą įsitikinu, kad vilniečiai ir sostinės svečiai yra geranoriška ir atvira bendruomenė. Tokią įsivaizduoju mūsų sostinės ateitį. To ir linkiu mūsų Vilniui – likti atviru ir svetingu miestu svečiams, ir kartu jaukiu ir patraukliu vilniečiams, likti moderniu ir dinamišku, o kartu ir žaliu ir ramiu“, – priimdamas Vilniaus garbės piliečio regalijas kalbėjo Prezidentas Valdas Adamkus.

Sostinės Taryba Prezidentui V. Adamkui garbės piliečio vardą suteikė dėl jo nepailstamos kovos už demokratiją, žmogaus teises, už uolų ir ištikimą visuomenės telkimą, prasmingų pilietinių iniciatyvų palaikymą ir skatinimą, Vilniaus vardo garsinimą pasaulio bendruomenėje.

Vilniaus meras sako sveikinimo kalbą

Nuotr. Sauliaus Žiūros

„Miestą kuria daugybė piliečių ir kiekvieno indėlis be galo svarbus. Tačiau norint, kad žmogus mylėtų savo miestą, dirbtų jam ir bendradarbiautų, reikia ir pavyzdžio, ir įkvėpimo, ir lyderystės, ir kitų gerų dalykų, kuriuos turi tik vienetai. Labai svarbu pastebėti, paminėti, iškelti ir priminti sau kasdien, kad turime mokytis iš jų. Ir šiemet tas žmogus yra Prezidentas Valdas Adamkus. Iš Prezidento mes mokėmės pagarbos kiekvienam. Nedrįstu pasakyti, kad jau išmokome, bet turime pavyzdį, kaip politikoje elgtis pagarbiai. Valdas Adamkus parodė, kad daugeliu atvejų, kai mūsų nuomonės labai skirtingos, turime kažkur bendrystės elementą. Ypač svarbi V. Adamkaus lyderystė tarptautiniame kontekste. Vakarų vienybė už vertybes centrinėje Rytų Europoje didžiąja dalimi yra dėl to, kad Prezidentas tuomet  ėmėsi regioninės lyderystės vaidmens“, – apdovanodamas Prezidentą Valdą Adamkų sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Prezidentas Valdas Adamkus daug prisidėjo prie Vilniaus matomumo pasaulyje. Dar gyvendamas JAV Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, aktyviai įsitraukė į nepriklausomos Lietuvos kultūrinį, visuomeninį ir politinį gyvenimą. Iškėlęs spartaus šalies modernizavimo idėją, Prezidentas nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą, klojo pilietinės santarvės, politinio pliuralizmo ir tolerancijos pamatus Lietuvoje.

Garbės piliečio apdovanojimų svečiai

Nuotr. Sauliaus Žiūros

„Lyderystė būna įvairi – kieta, dominuojanti, žavinti, bet jei reikėtų apibūdinti jūsų lyderystę, Prezidente, aš pasirinkčiau žodį „elegantiška“. Elegancija kalbėjime, sprendimuose, elegancija priverčianti visus aplink pasitempti. Sukūrėte elegantiškos politikos standartą, kuris mus visus verčia į ją orientuotis. Norisi tikėti, kad ateis ramesni laikai, kai galėsime stabtelėti, įvertinti, kokia yra tikroji išliekamoji elegantiškos ir harmoningos politikos kuriama vertė. Ačiū už pavyzdį, tvirtybės ir sveikatos Jums ir poniai Almai“, – sveikinimo žodį tarė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen.

„Savotiškose laikinosios ir amžinosios sostinių varžybose Vilniaus valdžia nutarė pabrėžti, kad Valdas Adamkus ne tik kaunietis, bet ir vilnietis. Ir labai svarbus vilnietis, juo tapęs nuo tada, kai buvo pirmą kartą išrinktas Prezidentu, pastoviai apsigyveno Vilniuje, dirbo čia atsakingiausiose valstybės vadovo pareigose. O apsigyveno ne vienas. Apvaizda laimino ir tebelaimina ligi šiol, kad Valdas ir Alma Adamkai eina ranka rankon. Ir taip, savaime suprantama, kad tuomet ir Alma tampa Vilniaus garbės piliete. Šiandien ji, atrėmusi dar vieną nelabojo pasikėsinimą, dalyvauja čia šiandien moderniškai, nuotoliniu būdu, tad leidžiu sau, džiaugdamasis jos grįžimu namo,  pasveikinti abu Adamkus – tokius reikalingus vienas kitam ir mums“, – sveikinimo žodį tarė Vilniaus garbės pilietis Vytautas Landsbergis.

Muzikinis sveikinimas

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus miesto garbės piliečio vardas yra nuo 2016 m. teikiamas aukščiausias įvertinimas, kurį gali inicijuoti miestiečiai ir skirti asmenybėms už miestui ir Lietuvai reikšmingus darbus. Sostinės garbės piliečiais iki šiol paskelbti Vytautas Landsbergis, Julius Sasnauskas, Viktoras ir Danguolė Butkai, George’as W. Bushas, Samuelis Bakas, Algimantas Nasvytis, Algirdas Mykolas Brazauskas, Tomas Venclova, Shimonas Peresas, Algirdas Kaušpėdas, Jonas Kubilius, Zbigniewas Brzezinskis, Justinas Marcinkevičius, Dennisas Hastertas, Česlovas Milošas, Kazimieras Vasiliauskas, Mstislavas Rostropovičius bei Jonas Baldvinas Hanibalssonas ir Ronaldas Reaganas.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt