Savivaldybių kontrolieriai tarptautiniame kongrese pademonstravo principingą poziciją dėl Rusijos dalyvavimo ir palaikė Ukrainą

Savivaldybių kontrolierių asociacijos atstovai spalį Maljorkoje (Ispanija) dalyvavo tarptautiniame kongrese „Viešojo sektoriaus sveikatos įstaigų auditas“, kuri organizavo Europos regionų išorės audito institucijų organizacija (EURORAI).

„Mūsų iniciatyva, kongrese pagaliau neliko 17-os Rusijos federacijos delegacijų, kurių narystė EURORAI veikloje buvo suspenduota. Po išreikštos principingos pozicijos dėl Rusijos agresijos Ukrainoje, konstatuota: „EURORAI valdymo komitetas griežtai smerkia Rusijos invaziją į Ukrainą, kuri yra akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas ir prieštarauja EURORAI tikslams ir principams nurodytiems įstatuose. “ – pasakojo Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius Gintaras Radavičius.

Gintaras Radavičius

Sauliaus Žiūros nuotr.

Dėl šių priežasčių komitetas nusprendė nedelsiant sustabdyti bet kokį bendradarbiavimą su EURORAI institucijomis narėmis Rusijos Federacijoje ir rekomenduoja visiems EURORAI nariams elgtis taip pat. EURORAI valdymo komitetas išreiškė solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir ragina nedelsiant nutraukti karą.

Kongrese pranešimai buvo pateikti dviejose sesijose: „Finansų kontrolės ir sveikatos politikos įvertinimo išorės ekspertai “ ir „Ligoninių auditai“. Įvairių šalių viešojo sektoriaus auditoriai akcentavo, kad ligoninių priežiūra ir valdymas iki COVID-19 pandemijos nebuvo tvarūs. Pandemija išryškino egzistuojančias veiklos problemas: paslaugų poreikis išaugo, žmonės priversti ilgiau laukti tyrimų ir gydymo. Sesijų metu buvo nagrinėjamos praktinės auditorių patirtys atliekant ligoninių auditus. Pranešėjai pristatė auditų patirtį pagal tokius kriterijus: ligonių pasitenkinimas paslaugomis, vadovybės politika, ligoninių specializacijos poreikis, prioritetinių paslaugų nustatymas, nauji paslaugų teikimo būdai, sveikatos priežiūros paslaugų skaitmenizacija, pakankamo darbuotojų skaičiaus nustatymas ir kiti. Susipažinti su pranešimais kviečiame čia: https://www.eurorai.org/mallorca-2022-en

Savivaldybių kontrolierių asociacija – EURORAI asocijuota narė 

EURORAI Generalinė narių Asamblėjoje surengtoje spalio 21 dieną vyko Savivaldybių kontrolierių asociacijos priėmimo į EURORAI asocijuotus narius procedūra.

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius Gintaras Radavičius savo pranešimo metu pažymėjo, kad EURORAI organizacijos ir Lietuvos Savivaldybių kontrolierių asociacijos gražus bendradarbiavimas prasidėjo 2006 metais, kai Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacija buvo priimta į EURORAI organizaciją stebėtojo teisėmis ir, kad džiugu dar labiau įsilieti į Eurorai, kurios veikla pagrįsta demokratijos principais, organizaciją tampant asocijuotais nariais ir, kad bendradarbiavimas bei apsikeitimas patirtimi yra naudingas visiems dalyviams. SKA prezidentas išreiškė padėką EURORAI vadovybei, jos valdymo komitetui ir visiems asamblėjos dalyviams už paramą kai Seime buvo svarstomas klausimas dėl mūsų tarnybų likimo. Laišku pareikšta pozicija padėjo priimti teise pagrįstus sprendimus ir savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos Lietuvoje toliau yra nepriklausomos įstaigos.

EURORAI organizacija įsteigta 1992 metų spalio 1 d. Šiuo metu EURORAI vienija 96 narius, iš jų, 74 pilnateisius ir 22 asocijuotus narius. Narystė EURORAI organizacijoje reprezentuoja Lietuvą ir Savivaldybių kontrolierių asociaciją kaip lygiateisį partnerį Europos viešojo sektoriaus regioninių auditorių bendruomenėje, patvirtina Lietuvos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų veiklos nepriklausomumą.