Dviem sostinės darželiams suteiktas „Mąstymo mokyklos“ statusas

Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigose taikomą mąstymo gebėjimų ugdymo metodiką įvertino Jungtinės Karalystės Exeterio universitetas – lopšeliams-darželiams „Gėlynas“ ir „Žemyna“ pirmiesiems šalyje suteikti „Mąstymo mokyklų“ sertifikatai.

Unikali mąstymo metodika padeda vaikams pasirengti mokyklai bei suformuoja mąstymo įpročius, reikalingus sėkmingam tolimesniam gyvenimui. Pasitelkiant mąstymo žemėlapius, E. de Bono mąstymo kepures, T. Ryan mąstymo raktus, aukštesnio lygio klausimus bei mąstymo įpročius lavinamas vaikų kūrybiškumas, savarankiškumas, kritinis mąstymas, stiprinami metakognityviniai gebėjimai.

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų prioritetas – naujausiomis tendencijomis grįstas, besikeičiančius visuomenės, valstybės ir miesto poreikius atitinkantis ugdymo procesas. Džiugu, kad pirmiesiems Lietuvoje Vilniaus darželiams suteiktas „Mąstymo mokyklos“ statusas“, įvertinimu džiaugiasi Vilniaus mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“ nuo 2019-ųjų kartu su partneriais įgyvendino ES lėšomis finansuojamą projektą „Inovatyvios vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos kūrimas: „Vertinimas mokymuisi“ ir siekia tobulinti ugdymo turinio ir organizavimo kokybę, skatinant didesnę vaikų pažangą, per inovatyvią vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą bei ugdymo diferencijavimo tobulinimą.

,,Mąstymo kultūros ugdymo įrankiai bei mąstymo įpročių ugdymas vaidina labai svarbų vaidmenį kokybiško ugdymo procese, nes moko racionaliai, pagrįstai ir savarankiškai mąstyti. Taip kuriama motyvuojanti, skatinanti bendradarbiauti, saugi mokymosi aplinka, gerėja ugdytinių pasiekimai atlikti įvairias veiklas savarankiškai ir bendradarbiaujant“, – įsitikinusi  Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ bendruomenė

Vilniaus lopšelio-darželio „Gėlynas“ bendruomenei „Mąstymo mokyklos“ metodikos diegimas padėjo įgyvendinti kokybinius pokyčius visoje įstaigoje ir to rezultatas – pasikeitė požiūris į mokymą, nuo žinių pateikimo iki ugdymo pasiekimų, išaugusios personalo motyvacijos, bendradarbiavimo, edukacinės aplinkos funkcionalumo.

Exterio universiteto vertintojai akcentavo, kad lopšelis-darželis „Žemyna“ turi bendrą ugdymo  plėtros struktūrą, kurią sudaro penki pagrindiniai elementai: mąstymo žemėlapiai, mąstymo raktai, mąstymo skrybėlės, aukštesnio lygio klausimai bei elgesio įpročių ugdymas. Lopšelio-darželio „Gėlynas“ išvadose nurodoma – puikus novatoriško švietimo pavyzdys, grįstas nepalaužiamu įsipareigojimu visapusiškai ugdyti vaikų metapažinimą. Ši mokykla turi visas galimybes tapti meistriškumo švyturiu vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 

„Mąstymo mokyklos“ statuso procesas apėmė ne tik ilgalaikius mokymus pačiose įstaigose ir gerosios patirties sklaidos renginius Vilniaus bei kitų Lietuvos miestų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bet ir stažuotes Jungtinės Karalystės mąstymo kultūrą diegiančiose mokyklose: Harefield Infant Shool&Junior School, Wellington Primary School, Westbrook Primary School, Stanley Park Infants’ School, St Francis de Sales Catholic Infant and Junior School, Edgware Primary School, Oaklands Junior School, Binfield Primary School, Whiteheath Infants School, St. James’s Catholic Primary School, East Sheen Primary School.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]