Sostinė siekia plačiau diegti universalaus dizaino principus

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus miesto Taryba pradėjo svarstyti universalaus dizaino principų strategiją – „Miestas visiems“. Jos tikslas – užtikrinti, kad miesto fizinė ir virtuali aplinka būtų lygiai prieinama visiems miestiečiams.

Universalaus dizaino esmė – viešai naudojami gaminiai ar paslaugos turi būti tinkami visiems – aukštiems, žemiems, gerai matantiems ir silpnaregiams, vaikams, senjorams, gyventojams su specialiaisiais poreikiais, taigi nereikia kurti gaminių ar paslaugų atskirai kiekvienai grupei.

„Įstatymai numato universalaus dizaino principų laikymąsi, tačiau nepasako, kaip tai įgyvendinti miesto gyvenime ir ką konkrečiai turi padaryti kiekvienas savivaldybės tarnautojas, kad pasiektų fizinės ir virtualios aplinkos universalumą. Universalaus dizaino strategija pateikia atsakymus į šiuos klausimus“, – pristatydama projektą kalbėjo Vilniaus miesto vicemero Tomo Gulbino padėjėja Ana Staševičienė.

Anot jos, visuomenėje įsitvirtinę du klaidingi universalaus dizaino stereotipai. Pirma, kad taikyti jį reikia didelių investicijų. „Taip nėra. Universalus dizainas yra tiesiog tobulesnė – optimali – to paties gaminio ar paslaugos versija“, – teigia A. Staševičienė. Antras stereotipas yra tai, kad universalus dizainas yra skirtas tik žmonėms su negalia. „Tai gerokai per siauras šių principų suvokimas. Išties universalus dizainas yra skirtas visiems“, – sako A. Staševičienė.

Strategijos įgyvendinimo pradžioje daug dėmesio bus skiriama Savivaldybės darbuotojų edukacijai. Mokymuose dalyvaus ir  įvairių socialinių grupių atstovai. Darbuotojai ir bendruomenė kartu ieškos sprendimų, kaip universalaus dizaino principus taikyti mieste bei teikiant įvairias paslaugas. 

Įgyvendinant „Miestas visiems“ strategiją palaipsniui bus keičiamas diskriminuojantis požiūris į žmones su negalia ar turinčius specialiuosius poreikius kaip į specifinę grupę, kuriai reikalingas  specialus aplinkos pritaikymas. Visa viešai skelbiama informacija bus pateikiama taip, kad ją galėtų suprasti ir perskaityti visi (vertimai Brailio raštu, pateikimas lengvai suprantama kalba). Fizinė aplinka taip pat bus pritaikoma, kad ji būtų patogi ir funkcionali visiems.  

Tikimasi, kad universalaus dizaino principai daugelyje sričių bus pritaikyti per dešimtį metų.

„Sostinei tai suteiks konkurencinį pranašumą ir prisidės prie ekonomikos kilimo, nes teikiant paslaugas pagal universalaus dizaino principus padidės jų gavėjų ratas. Tokiu būdu palaipsniui bus sprendžiamos įsisenėjusios nelygybės problemos, su kuriomis visų pirma susiduria žmonės su negalia“, – mano Vilniaus miesto vicemeras T. Gulbinas.

Strategiją drauge parengė Vilniaus savivaldybės specialistų ir specialiuosius poreikius turinčių vilniečių atstovų grupė.

Vilniaus miesto universalaus dizaino principų strategija bus galutinai tvirtinama kitų metų sausio mėnesio pabaigoje, Tarybos posėdyje. 

Nuotraukoje: Universalaus dizaino principais pagamintas informacinis stendas su taktiliniu (liečiamuoju) žemėlapiu Vingio parke. 

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt