Vilnius svarsto jaunimui skirti patalpas pačioje sostinės širdyje

Daugiau kaip 600 kv. m patalpų nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms pačiame Vilniaus centre – šiandien miesto savivaldybės Taryba pradėjo svarstyti klausimą dėl galimybės jaunimui išsinuomoti patalpas už 2 eurus valandai ir nemokamo naudojimosi jomis 8 kartus per mėnesį. Apsispręsti Taryba turėtų kitame posėdyje.

Vilniaus g. 22 esančios patalpos pirmame aukšte bus išnuomojamos konkurso būdu. Antro aukšto patalpos bus perduodamos VšĮ Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centrui. Ši įstaiga koordinuos patalpų nuomą ir subnuomą nevyriausybiniam sektoriui, kuris patalpose galės veikti ir teikti daugiau nei dešimt skirtingų paslaugų nuo atviro darbo su jaunimu, savanorystės, jaunimo informavimo ir konsultavimo iki lytinio ugdymo, žalos mažinimo ir psichologo konsultacijų.

„Vilnius – jaunų, kūrybiškų ir aktyvių žmonių miestas. Saviraiškos ir savirealizacijos galimybių jaunimas sostinėje turi daug, tačiau iki šiol stokojome erdvės, kur jaunimo organizacijos ir neformalių grupių nariai galėtų kartu susiburti ir spręsti jaunimo užimtumo ir iniciatyvumo klausimus. Tikiuosi, šią vietą greitai atras nevyriausybinės jaunimo organizacijos ir netrukus turėsime bendradarbystės erdvę“, – sako Vilniaus mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

244,98 kv. m negyvenamosios patalpos iki 2025-ųjų rugpjūčio 20 d.  būtų perduotos neatlygintinam naudojimui, o 367,56 kv. m – nuomai, leidžiant jas subnuomoti jaunimo neformaliajam švietimui, kultūrinei veiklai, užimtumo arba socialinei integracijai, vaikų ir jaunimo papildomą ugdymui.

„Ypač džiaugiuosi, jog šiose patalpose galėsime pasiūlyti per 10 skirtingo pobūdžio paslaugų, kurios bus prieinamos visiems jauniems žmonėms, neišskiriant jų pagal socialinę padėtį. Šioje saugioje erdvėje taip pat bus visos galimybės kelti neformalias kompetencijas su profesionaliais jaunimo darbuotojais. Jaunimas, su jaunimu dirbančios organizacijos ir kiti kurs bendruomenę, kuria Vilnius didžiuosis“, – sako Vilniaus savivaldybės l. e. Jaunimo skyriaus vedėjo pareigas Vidmantas Mitkus.

Patalpose bus įkurtas jaunimo kompleksinių paslaugų centras „Dvamdu“, kurio visa veikla bus nukreipta į gerovės kūrimą jaunimui, veikiant neformalaus ugdymo ir darbo su jaunimu principais. Centre dirbs 15 darbuotojų, o patalpos bus skiriamos jaunimui nuo 14 iki 29 metų, nepriklausomai nuo jų ekonominės ar socialinės padėties.

Suteikdama patalpas jauniems vilniečiams pagal panaudą ir išnuomodama jas be konkurso lengvatinėmis sąlygomis, sostinė įgyvendina užimtumo skatinimo ir jaunimo politiką. Finansinė šios paramos išraiška – beveik  77 tūkst. eurų per metus.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt