Vilnius skelbia kino ir muziejų edukacinių programų finansavimo konkursus

Artimiausius trejus metus Vilniuje bus dar daugiau muziejų ir kino edukacinių programų – sostinės savivaldybė skelbia net du konkursus, kviesdama muziejus ir užsiimančius kino srities veiklomis teikti paraiškas dėl finansavimo iki vasario 2-osios. Tokius konkursus Vilniaus savivaldybė organizuoja jau antrą kartą.

Edukacinių programų finansavimas skatina muziejus ir kino organizacijas labiau atsiverti, prisidėti prie neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, plėtoti interaktyvias, kūrybiškas ir įtraukias veiklas. Konkursai kviečia saugoti ir puoselėti Vilniaus miesto kultūros tapatumą bei jį aktualinti, skatina kino kultūros ir kino kūrėjų kūrybinę raišką.

„Muziejai ir jų edukacinės programos kasmet sulaukia vis daugiau lankytojų, o muziejų edukacijų temų įvairovė Vilniaus mieste tik didėja. Tikimės, jog konkursas leis išrinkti geriausius projektus, kurie įtrauks visuomenę, Vilniaus muziejus ir ekspozicijas pažinti iš naujo. Taip pat džiaugiamės, kad užsienio kūrėjai vis dažniau pasirenka Vilnių filmavimams. Per pastaruosius kelerius metus Vilnius išgarsėjo kaip įvairiausias epochas atspindinti filmavimo aikštelė, o plečiantis kino sektoriui mieste daugėja kūrybinių veiklų, edukacijų, ekskursijų, kurios pristato kino sektorių“– sako mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Kas gali dalyvauti konkursuose?

Muziejų edukacinių programų finansavimo konkurse gali dalyvauti muziejai, įsteigti fizinių ar juridinių asmenų, neatsižvelgiant į jų teisinę formą, kurių buveinė yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir kurie užsiima ar verčiasi materialinių ir dvasinių kultūros vertybių bei gamtos objektų kaupimu, saugojimu, restauravimu, tyrimu, eksponavimu bei populiarinimu. 

Konkurse negali dalyvauti: nacionaliniai muziejai, respublikiniai muziejai, žinybiniai muziejai, Vilniaus miesto savivaldybės muziejai, ir kiti, gaunantys nuolatinę valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės dotaciją savo veiklai vykdyti.

Kino edukacinių programų finansavimo konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai (neatsižvelgiant į jų teisinę formą), jei jų buveinė yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jie užsiima ar verčiasi kino srities veikla. 

Konkurse negali dalyvauti kino srities organizacijos, gaunančios nuolatinį valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą savo veiklai vykdyti.

Pagrindinis muziejų ir kino organizacijų, norinčių dalyvauti konkursuose, vertinimo kriterijus – veiklos programos, pateiktos per Vilniaus miesto savivaldybės konkursų paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą. Veiklos programos (paraiškos) laukiamos iki 2023 m. vasario 10 d. (įskaitytinai).

2020 m., pirmą kartą paskelbus Muziejų edukacinių programų finansavimo konkursą, laimėtojui  

VšĮ MO muziejui buvo skirtas 120 tūkst. Eur metinis finansavimas. Tais pačiais metais Kino edukacinių programų finansavimo konkursą laimėjo 2 organizacijos – VšĮ „Meno avilys“ ir VšĮ „Kino pavasaris“. Joms buvo skirtas 50 tūkst. Eur metinis finansavimas.

Su abiejų konkursų šiųmečiais laimėtojais bus pasirašoma terminuota trejų metų edukacinių programų finansavimo sutartis. Kasmet iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto bus skiriamas finansavimas, kuris galutinai paaiškėja kiekvienų metų pradžioje, patvirtinus Savivaldybės biudžetą einamiesiems metams. Šiemet abiems konkursams planuojamas 210 tūkst. Eur metinis finansavimas.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]