Beveik 400 kultūros projektų sostinė paskirstė daugiau kaip 1 mln. eurų

Nuo parodų iki kino ir koncertų – savivaldybė parems beveik 400 kultūros ir meno projektų  jubiliejiniais sostinės metais ir pakvies vilniečius bei užsienio žiūrovus mėgautis menu. Kultūros rėmimo programų projektų konkurse Vilnius paskirstė 1 mln. 200 tūkst. eurų. Vienas projektas galėjo gauti iki 7 tūkst. eurų finansavimą.

„Vilniaus 700 metų jubiliejaus proga siekiame paremti dar didesnį skaičių naujų ir tęstinių projektų, kurie 2023 metais Vilniaus erdves užpildys festivaliais, koncertais, parodomis, edukacinėmis programomis, vizualiųjų, scenos menų, muzikos, kino, etninės kultūros, leidybos, kultūros ir kūrybinių industrijų, tautinių bendrijų ir kitomis veiklomis. Džiaugiamės, kad šiais metais taip pat pavyko patobulinti ir papildyti naują paraiškų pateikimo sistemą, kurios taip ilgai laukė kultūros organizacijos. Šio konkurso dėka Vilniaus miesto kultūra bus pristatoma ne tik sostinėje, bet ir festivaliuose, mugėse JAV, Vokietijoje, Izraelyje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, net tolimojoje Japonijoje, Meksikoje ir Pakistane bei kitose šalyse“, – sako Vilniaus miesto mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Konkurse galėjo dalyvauti ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, vykdantys kultūrinę veiklą, išskyrus biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Vilniaus miesto savivaldybės ar valstybės biudžeto.

2022-ųjų pabaigoje sulaukta daugiau nei 520 projektų paraiškų. Finansavimas skiriamas 360 projektų, finansuojama 68,3 proc. iš visų vertintų projektų.

Konkursu siekiama skirti tikslinį finansavimą naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinti kultūros ir meno inovacijas, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, tautinių bendrijų veiklą, skatinti naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei, socialinės atskirties mažinimą.

Kasmet organizuojamas konkursas prisideda prie tokių renginių kaip „Nepatogus kinas“, „Scanorama“, „Kristupo piknikai“, „Gatvės muzikos diena“, „Open House Vilnius“, Vilniaus galerijų savaitgalis, „Mados Infekcija“ finansavimo.

Konkurso rezultatai ir informacija dėl finansavimo sutarčių pasirašymo>>

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt