Kviečiame teikti paraiškas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimui

Vaikų ansamblio pasirodymas

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus savivaldybė gerina formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programų kokybę ir didina jų įvairovę bei prieinamumą kviečiame teikti paraiškas valstybės lėšoms Vilniaus savivaldybės teritorijoje registruotoms muzikos, dailės, kitas menų, sporto programoms. Lėšos skiriamos visoms FŠPU programas įgyvendinančioms mokykloms, taip pat ir nevalstybinėms mokykloms, pagal Mokinių registre užregistruotų mokinių skaičių.

„Visada ieškome galimybių, kaip sudominti vaikus įsitraukti į įvairias veiklas, kaip padaryti prieinamas tokias paslaugas. Džiaugiuosi, kad turime naujieną  programą, skirtą  tiek valstybinėms, tiek privačioms muzikos, dailės, kitų menų, bei sporto mokykloms. Manau, kad tokių programų dėka pasiekiame didesnį vaikų ratą, skatiname juos tobulėti ir  atrasti savo kelią.  Raginu šios srities švietimo įstaigas, turinčias teisę įgyvendinti FŠPU programas, nepraleisti šios galimybės ir teikti paraiškas, o mes ir toliau ieškosime galimybių prisidėti prie vaikų švietimo“, sakė Edita Tamošiūnaitė.

Valstybė lėšas skiria savivaldybėms pagal jose besimokančių mokinių skaičių. Būtina sąlyga joms gauti – švietimo įstaiga turi turėti teisę įgyvendinti FŠPU programas (pagal Švietimo straipsnio 15 straipsnio 2 punktą). Parengtas ir įgyvendinamas programas reikia užregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre, sudaryti mokymosi sutartis su mokinių tėvais dėl mokinio ugdymo pagal FŠPU programą. Mokinių registre būtina pažymėti programą lankančius mokinius. Biudžeto lėšos gali būti skiriamos tik toms FŠPU programoms, kuriuos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-4 „Dėl Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų kriterijų aprašo tvirtinimo“ patvirtintame Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų apraše nustatytus bendruosius iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų kriterijus.

Paraiškos teikiamos iki 2023 m. vasario 28 d. 23.59 val.

Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu https://paslaugos.vilnius.lt  – „Projektų rėmimo konkursai“

  1. Paraiškų priėmimas formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programų vertinimui ir finansavimui (priėmimas vyksta)
  2. Paraiškų priėmimas meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų vertinimui ir finansavimui (priėmimas vyksta)

Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos!

Daugiau informacijos apie  suteiks:

Dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas, tel. 8 694 65 313, el. paštu: marius.labanauskas@vilnius.lt

Dėl formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programų:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyriausioji specialistė Akvilė Jovaišienė, tel. 8 211 22 23, el. paštu: akvile.jovaisiene@vilnius.lt

Vilniaus mieste FŠPU programų vertinimas ir lėšų paskirstymas programoms įgyvendinti organizuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 30-11/23 „Dėl Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimo” patvirtintu Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų tvirtinimo ir lėšų paskirstymo šioms programoms įgyvendinti tvarkos aprašu.