Vilniuje aklųjų bibliotekos naudotose patalpose įsikurs dienos centras

Dienos užimtumo centre

Dienos užimtumo centre gaminamos žvakės. Sauliaus Žiūros nuotr.

Vilniuje, Naujamiestyje, atsiras Dienos užimtumo centras. Jis kuriamas atsilaisvinus Lietuvos aklųjų bibliotekos naudotoms patalpoms ir Vilniaus miesto savivaldybei paskelbus patalpų įveiklinimo konkursą teikti socialines paslaugas ir pagalbą.

Įveiklinimo konkursą laimėjo Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“. Ji planuoja 335,47 kv. m patalpas (Skroblų g. 29) pritaikyti specialiuosius poreikius turintiems žmonėms ir teikti pagalbą bei socialines paslaugas tiems, kurie dėl neįgalumo, amžiaus ar kitų socialinių problemų negali pasirūpinti savimi, dalyvauti visuomenės gyvenime ar patiria skurdą, socialinę atskirtį.

Dienos centre bus teikiamos dienos užimtumo, vaikų dienos centro (socialinės ir švietimo paslaugos sutrikimų turintiems vaikams), kultūrinės (šokių, dainavimo, teatro, meno terapijos), socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei įdarbinimo paslaugos. Čia turėtų įsikurti ir socialinės dirbtuvės, asmenims turintiems sunkesnę negalią.

Lokacija patogi, lengvai pasiekiama, šalia naujai tvarkoma Skroblų gatvės infrastruktūra. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ planuoja į patalpas investuoti apie 100 000 Eur.

Nepriklausomų konsultantų (ekspertų) komisijos nariai pabrėžė, kad organizacija „Vilniaus Viltis“ yra žinoma, seniai veikianti ir galinti užtikrinti taip reikalingos veiklos plėtrą bei asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, integraciją į visuomenę. Sutrikusio intelekto asmenų įtrauktis į visuomenę yra labai svarbus siekis įgyvendinant Neįgaliųjų teisių konvenciją, didinant gyventojų supratimą apie suaugusiųjų neformalaus švietimo įstaigų svarbą visuomenei ir būtinybė tobulinti įvairių institucijų žmogiškuosius resursus.