Ką vilniečiams svarbu žinoti apie priėmimą į mokyklas?

Prasidėjo vaikų registracija į mokyklas

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Užregistruoti vaikus į mokyklas vilniečiai turi tris mėnesius – iki gegužės 31-osios. Tėvams nebūtina skubėti, kadangi prašymo pateikimo laikas neturi jokios įtakos pirmumui. Anksčiau – iki kovo 31 d., prašymus reikia pateikti tik į konkurso būdu priimančias mokyklas ar į įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės / sporto) krypties programas, savitos pedagoginės sistemos elementus.

Prašymus tėvai patogiai gali teikti per interneto puslapį svietimas.vilnius.lt (jungiantis per el. bankininkystę ar kitą autentifikavimo priemonę). Nurodytame puslapyje taip pat galima rasti ir kitos naudingos informacijos: interaktyvų mokyklų žemėlapį, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, mokyklų vykdančių atranką priėmimo tvarkas, priėmimo grafikus ir kt.

El. prašymus turi teikti būsimų pirmokų, taip pat keičiančių mokyklas, pereinančių iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusių gyventi į sostinę mokinių tėvai. Jei mokiniai pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą, devintą (I gimnazijos) ar III gimnazijos klasę – toje pačioje mokykloje, prašymas taip pat teikiamas per elektroninę sistemą. Šie mokiniai į mokyklą tęsti ugdymą bus priimami be eilės, neatsižvelgus į jų gyvenamosios vietos deklaracijos adresą.

Iš viso nuo kovo 1-osios jau pateiktas 5 261 unikalus prašymas (dėl keitimo šiais mokslo metais – 268 prašymai, 4 993 prašymai pateikti kitiems mokslo metams).

Kokios naujovės įsigalioja nuo 2023 metų?

Sausį atnaujintas priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai.  Prašymų pateikimo, nagrinėjimo bei kvietimų išsiuntimų ir jų patvirtinimų per elektroninę sistemą grafikas skelbiamas (https://svietimas.vilnius.lt). skiltyje „Aktuali informacija“.

Patikslinti ir papildyti kriterijai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų priėmimo, įvaikintų vaikų, globotinių, rūpintinių, diplomatinio korpuso darbuotojų vaikų, perkeliamų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių vaikų priėmimo.

Taip pat sudarytos sąlygos el. prašymų koregavimui moksleiviams, stojusiems į konkursines bei įgyvendinančias specializuoto ugdymo krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus mokyklas ir į jas nepatekusiems (el. prašymus jie galės tikslinti gegužės 29–31 d.), vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, į teritorinę mokyklą patekti be eilės. Fizinę negalią turintys asmenys, kaip ir anksčiau, turi galimybę pirmumo teise patekti į arčiausiai esančią pritaikytą mokyklą.

Asmenų, kurių gyvenamoji vieta nėra deklaruota Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, vaikai bus priimami pagal grafiką.

Pildant el. prašymą svarbu

Visi tėvai turi galimybę prašyme nurodyti tris ugdymo įstaigas prioritetine tvarka. Būtina nepamiršti, kad viena iš trijų pasirinktų mokyklų turi būti teritorinė mokykla. Nenurodžius mokyklos, priklausančios pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, el. sistema prašymo pateikti neleis.

Primename tėvams, kad svarbu laiku pagal priėmimo grafiką patvirtinti vieną iš gautų kvietimų e. sistemoje. Jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) laiku nepatvirtins kvietimų mokytis, e. sistema automatiškai priskirs mokyklą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai. Todėl tėvams patariame ugdymo įstaigas nurodyti prašyme prioriteto tvarką pagal norą į jas patekti.

Užpildyti prašymai automatiškai perduodami nagrinėti visoms prašyme nurodytoms mokykloms, kurios toliau organizuoja priėmimą.

Jei mokykla gaus daugiau prašymų, nei gali priimti mokinių, vadovausis Mokinių priėmimo apraše nustatytais pirmumo ir priėmimo be eilės kriterijais bei gyventojų deklaruota gyvenamąja vieta ir deklaracijos terminu joje. Pavyzdžiui, pirmumo kriterijai taikomi: našlaičiams, vaikams, daugiavaikių šeimų vaikams, dvynukams ir kt., taip pat vaikams, kurių vieno iš tėvų ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta toje teritorijoje yra jau ilgiau nei dvejus metus.

Raginame vilniečius prie prašymo iškart pateikti visus pirmumą patvirtinančius dokumentus: miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų diplomai, taip pat mokiniams, lankantiems neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo įstaigas, pažymas, mokymosi pasiekimus patvirtinančius dokumentus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimų, metinių įvertinimų, atliktų projektinių darbų, mokinio sukaupto darbų aplanko ar kitų mokymosi pasiekimų vertinimus.

Pirmus kvietimus priėmime į konkurso būdu priimančias ar specializuoto ugdymo (inžinerinės / sporto) krypties programas, savitos pedagoginės sistemos elementus įgyvendinančias mokyklas dalyvavę vilniečiai gaus jau gegužės mėnesį.  jeigu tėvai negaus kvietimų iš šių įstaigų, jie galės pakoreguoti pateiktą prašymą gegužės 29-31 d. Likusių ugdymo įstaigų kvietimai bus siunčiami birželio pradžioje. Tėvai taip pat bus informuoti atskiru pranešimu į jų nurodytą el. paštą. Mokinio atstovai turės patvirtinti vieną iš gautų kvietimų priėmimo el. sistemoje ir pasirašyti el. sutartį su ugdymo įstaiga.

Tėveliai turėtų žinoti, kad gali sulaukti visų įmanomų kvietimų iš ugdymo įstaigų ir tik tada priimti sprendimą. Gegužę gauti kvietimai el. sistemoje nedings iki birželio 6 d., tad yra galimybė neskubėti tvirtinti gauto kvietimo ir sulaukti pasiūlymų iš kitų mokyklų. Kviečiamų mokinių sąrašus pagal priskirtą unikalų registracijos kodą (MOK-0000) tėveliai galės matyti mokyklų interneto svetainėse.

Mokymo sutartį reikės pasirašyti per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo), bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.

Visa aktuali informacija dėl mokinių priėmimo skelbiama interneto svetainėje svietimas.vilnius.lt skiltyje „Bendrasis ugdymas“.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt