Kviečiame teikti paraiškas vaikų vasaros poilsio programų organizavimui

Papildomos veiklos

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamas vaikų vasaros poilsio programų finansavimo konkursas kasmet sulaukia vis didesnio dėmesio ir daugiau paraiškų. Sostinės savivaldybė jau septynioliktus metus skelbia vaikų vasaros poilsio programų finansavimo konkursą. Jau keletą pastarųjų metų vaikų vasaros poilsio programoms skiriamos lėšos ženkliai didėja. Šiais metais vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimui Vilniaus miesto savivaldybė numačiusi skirti 500 000 Eur, didelę dalį lėšų numatyta skirti vaikų, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vasaros užimtumui.

„Džiaugiamės, kad konkursui pateikiamos vaikų vasaros poilsio programos kiekvienais metais tampa vis kokybiškesnės, atsiranda didesnė programų įvairovė, o pasibaigus programoms dauguma tėvų atsiliepimų būna labai pozityvūs ir su daug padėkos žodžių. Kviečiame visus neformalaus vaikų  švietimo teikėjus teikti paraiškas konkursui, tikimės ir šiais metais didelio teikėjų susidomėjimo ir sulaukti daug įdomių, netradicinių, originalių programų, kuriomis nemokamai ar už tėveliams priimtiną kainą galės pasinaudoti iki 12000 vaikų”, – kalbėjo sostinės mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Siekiame, kad kuo daugiau vaikų pramogautų savivaldybės finansuojamose stovyklose, o tėvams šios stovyklos būtų už patrauklią kainą. Raginame visas sostinės švietimo įstaigas, vaikų ir jaunimo klubus organizuoti vaikų vasaros poilsio stovyklas. Programų teikėjams numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad vienos dienos Savivaldybės finansuojamos stovyklos kaina tėvams nebūtų didesnė kaip 40 Eur, o vaikų, esančių jautresnėje socialinėje situacijoje, tėvams nebūtų didesnė nei 10 Eur.

Dalyvauti Vaikų vasaros poilsio programų konkurse kviečiame Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotus švietimo, kultūros, sporto įstaigas, asociacijas, laisvuosius mokytojus, kurių nuostatuose nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla ir prisidėti prie turiningo vaikų vasaros atostogų organizavimo.

Konkursui gali būti teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Vienoje stovyklos pamainoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 vaikų. Vaikai turi būti užimti ne mažiau kaip 4 valandas per dieną be pertraukų. Vienos stovyklos pamainos trukmė – 5-18 kalendorinių dienų. Viena organizacija gali organizuoti neribotą stovyklos pamainų skaičių, vienas vaikas už savivaldybės biudžeto lėšas gali ilsėtis ne ilgiau kaip 18 kalendorinių dienų.

Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos dieninėms, stacionarioms stovykloms (su laikinu apgyvendinimu) ir mobilioms stovykloms (stovyklaujama keliaujant). Programai gali būti skiriama iki  4000 (keturių tūkstančių) Eur. Prioritetas teikiamas toms Pareiškėjo paraiškoms, kurioms įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis, bus užimtas didesnis vaikų skaičius, parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata.

Savivaldybė kviečia pateikti paraiškas iki 2023 m. balandžio 5 d.  (imtinai). Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą: Paraiškų priėmimas 2023 m. vaikų vasaros poilsio programų konkursui (konkursas vyksta)

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas

tel. 8 694 65 313, el. paštu: marius.labanauskas@vilnius.lt

PRIEDAI:

 1. Vaikų vasaros vasaros poilsio programų atrankos ir finansavmo tvarkos aprašas
 2. 1 priedas Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo konkurso elektroninė paraiška
 3. 2 priedas Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo konkurso detali paraiška
 4. 3 priedas Vaikų vasaros poilsio programos finansavimo sutartis
 5. 4 priedas Vaikų vasaros poilsio programos patikslinta el paraiška
 6. 5 priedas Vaikų vasaros poilsio programos veiklos planas
 7. 6 priedas Programos išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas
 8. 7 priedas Vaikų vasaros poilsio programos veiklos ataskaita
 9. 8 priedas Vaikų vasaros poilsio programoje dalyvavusių vaikų sąrašas
 10. Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų vertinimo nuostatai
 11. Stebėsenos organizavimo ir vykdymo aprašas