Pokyčiai meno ir kūrybos sektoriuje: Užupio Meno Inkubatorius tapo svarbiu tarptautiniu žaidėju

Metų pradžią lydėjo džiugios žinios apie reikšmingus Lietuvos mokslininkų laimėtus Europos finansavimo projektus, svarbūs pokyčiai vyksta ir meno kūrėjų gretose – Vilniaus kūrybinių industrijų pionierius Užupio Meno Inkubatorius (UMI) tapo tarptautinės inciatyvos „New European Bauhaus“ (NEB) partneriu, atverdamas Lietuvos kūrėjams kelius į pasaulinį pripažinimą.

NEB bendruomenę sudaro daugiau kaip 600 partnerių, įskaitant nevyriausybines organizacijas, fondus, švietimo ir mokslinių tyrimų įstaigas. Ši iniciatyva leidžia menininkams ir kūrybinio verslo atstovams pretenduoti į tinklo nariams skirtą išplėstinį finansavimą, nuo investicijų kūrėjų startuoliams iki kultūrinio paveldo ar kitų tikslinių projektų. Dėl jau skirto daugiau kaip 100 mln. eurų Europos finansavimo visoje Europoje šiuo metu įgyvendinami maži ir dideli iniciatyvos „New European Bauhaus“ projektai. Šiemet Europos Komisija padidins finansavimą ir 2023-2024 m. skirs dar 106 mln. eurų.

„New European Bauhaus“ – tai kūrybinis tarpdisciplininis judėjimas, susiejantis Europos žaliąjį susitarimą su kasdieniu gyvenimu ir gyvenamosiomis erdvėmis. NEB skatina kartu kurti tvarią ir įtraukią ateitį, malonią akims, mintims ir sielai.  Kurdamas tiltus tarp skirtingų sričių atstovų ir jungdamas įvairias disciplinas (mokslą, technologijas, meną, kultūrą), šis tinklas suburia piliečius, ekspertus, įmones ir institucijas, kuriančius tvaraus gyvenimo idėją Europoje ir už jos ribų. Pavyzdžiui, vasario mėnesį Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, lydima 15 Europos Komisijos narių, vyko į Kijevą, į pirmąjį EK ir Ukrainos vyriausybės susitikimą, kuriame tarp kitų klausimų buvo aptartas ir siekis padėti Ukrainai kokybiškai, tvariai ir įtraukiančiai atstatyti miestus, pasitelkiant minėtąją programą.

„Užupio Meno Inkubatorius skatina kūrėjų verslumą, bendruomeninį įsitraukimą, meno inovacijas ir menų sintezės raidą per kūrėjų tarpusavio bendradarbiavimą bei kūrybos atvėrimą šalies ir tarptautinei bendruomenei. Kultūros eksportą matome kaip vieną iš mūsų veiklos prioritetų ir jau patyrėme, kad užsienio ekspertai itin gerai vertina Lietuvos kūrėjų darbų lygį. Tapęs „New European Bauhaus“ nariu UMI nuo šiol galės atverti mūsų kūrėjams daugiau nei 500-ų partnerių tinklą, dalinimąsi kontaktais ir galimybes aktyviau dalyvauti Europos ir pasaulio meno ir taikomosios kūrybos rinkose“, – teigia UMI direktorė Sandra Bernytė.

Kaip sėkmingus UMI rezidentų atvejus S. Bernytė pamini lietuvišką startuolį „Bee Loop“, gaminantį visapusiškai tvarias ir jokių atliekų nepaliekančias natūralias pakuotes iš bičių vaško bei UMI įsikūrusią edukacinę erdvę „Vivistop“, padedančią jauniesiems kūrėjams įgyvendinti savo sumanymus. Šie UMI rezidentai jau dirba su užsienio investuotojais ir plečia savo veiklą už Lietuvos ribų.

Pasak S. Bernytės, nuo šiol NEB tinklas ne tik suteiks kūrėjams eksperimentavimo ir bendradarbiavimo platformą, bet ir rems teigiamus pokyčius, sudarydamas galimybę gauti ES finansavimą tvariems ir įtraukiantiems projektams. Įsiliedamas į „New European Bauhaus“ bendruomenę ir veiklą, Užupio Meno Inkubatorius įsipareigoja aktyviai dalyvauti kuriant gražesnę, tvaresnę ir visiems prieinamą visuomenę, skatinti kūrybiškumą, reikšmingą ne tik menininkams ir meno ekspertams, bet ir platesniam gyventojų ratui.

Viena iš plačiausiai žinomų Europos tinklo veiklų yra NEB teikiami apdovanojimai, kuriems paraiškas teikia ES, ir ne ES gyventojai, norėdami įvertinti projektus, koncepcijas ar idėjas, įgyvendinamas ES bei Vakarų Europos šalyse. Dar viena svarbi veikla – tai NEB laboratorijos –  brandūs projektai, kuriuos savarankiškai valdo ir finansuoja bent trys NEB bendruomenės nariai. Laboratorijų tikslas – eksperimentuoti tam tikra rūpima tema ir inicijuoti visuomenės pokyčius.

„Narystė NEB skatina suprasti kur kas platesnį meno kūrėjų vaidmenį visuomenėje. Mūsų ilgalaikis tikslas – tapti kūrybiškumo centru, kurio veiklos apimtys ir mastas peržengtų Lietuvos ribas, leistų keistis gerąja patirtimi, idėjomis, sėkmės istorijomis ir bendrais projektais su kitais Europos partneriais. Kurdami tarpsektorines ir tarpdisciplinines inovacijas bei tvarius sprendimus, prisidėsime prie atvirtos, kūrybingos ir bendradarbiaujančios visuomenės kūrimo, kartu padėsime garsinti Lietuvos kūrėjų ir pačios šalies vardą bei pripažinimą“, – teigia S. Bernytė.

Užupio Meno Inkubatorius – pirmasis ir vienas didžiausių Baltijos šalyse meno inkubatorių, kuriame bendradarbiauja ir reziduoja vizualiojo meno kūrėjai bei kūrybinių industrijų atstovai. UMI erdvėse kūrybines idėjas realizuoja daugybės skirtingų sričių atstovai – nuo tvarumą skatinančių startuolių iki technologijas su menu jungiančių kūrėjų, fotografų, tapytojų, skulptorių, tekstilininkų, grafikų, architektų bei tarpdisciplininio meno kūrėjų. Užupio Meno Inkubatoriuje kūrybinę veiklą taip pat vykdo vaikų ir visuomenės kūrybiškumą skatinantys startuoliai bei inovatyvūs kūrybiniai verslai.

1500 kv. m. patalpose įkurtos vietos ir tarptautinės rezidencijos, dirbtuvių ir edukacijų erdvės bei parodų galerija; čia vienu metu reziduoja daugiau nei 30 menininkų bei kultūrinių ir kūrybinių industrijų startuolių. Vidutinė rezidencijų trukmė 3-5 metai.