Vilniaus proveržis lyčių demokratijos srityje –  narystė „FemCities“ tinkle

Vilnius tapo FemCities nariu

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilnius siekia pokyčio lyčių lygybės srityje ir  jungiasi prie tarptautinės platformos, skatinančios moterų pažangą, ir sieks įgyvendinti lyčių demokratijos iniciatyvas.

Tapęs FemCities“ tinklo nariu, Vilnius koncentruosis į  smurto prieš moteris artimoje aplinkoje prevenciją, dalinimąsi patirtimi ir lygių galimybių užtikrinimą.

Džiaugiuosi, kad žmogaus teisių tema miesto darbotvarkėje užima vis svarbesnę vietą. Vilniaus prisijungimas prie FemCities tinklo yra svarbi mūsų miesto žinia tarptautinei bendruomenei, kad žiūrime ta pačia kryptimi – siekiame labai konkrečių ir matomų pokyčių tiek užtikrinant lygias galimybes, tiek kuriant saugesnę aplinką visiems. Neabejotinai tai yra ir reikšminga platforma miestų ekspertams keistis geriausiomis praktikomis ir tai pritaikyti savo mieste“, – sako Ieva Dirmaitė, Mero patarėjų grupės vadovė, Vilniaus miesto savivaldybės Žmogaus teisių komisijos pirmininko pavaduotoja.

Europos Lyčių lygybės instituto skaičiuojamas lyčių lygybės indeksas rodo, kad Lietuva užima 21 vietą iš 28 ES šalių (60,6 balų iš 100 galimų). Itin aktualios lyčių nelygybės sritys yra atstovavimas priimant sprendimus, namų ruošos ir vaikų priežiūros pasiskirstymas, studijų ir profesinė segregacija, moterų ekonominė priklausomybė bei smurtas prieš moteris visuomenėje ir šeimoje – kraštutinė moterų diskriminacijos forma.

Prie tinklo kviečiamos prisijungti Europos miestų savivaldybių administracijos, taip pat akademinės bendruomenės, ekonomikos ir NVO atstovai. Prisijungimą prie „FemCities“ inicijavo Vilniaus savivaldybės Žmogaus teisių komisija Moterų ir vyrų lygių galimybių darbo grupės, kurią sudaro Vilniaus mero patarėjų gr. vadovė Ieva Dirmaitė, Tarybos narė Vilija Gucevičiūtė, VšĮ Įvairovės ir edukacijos namai Lina Januškevičiūtė ir Asociacijos Vilniaus Moterų namai įkūrėja Lilija Henrika Vasiliauskaitė.  siūlymu. Tinklo veiklą koordinuoja Vienos miesto savivaldybės Moterų departamentas.