Laisvės partija į Vilniaus miesto mero pavaduotojas siūlo Donaldą Meiželytę

Sostinės vicemerė D. Meiželytė

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Ateinančią kadenciją kartu su išrinktuoju meru Valdu Benkunsku darbuotis Laisvės partijos frakcijos vardu pasiūlyta Donaldai Meiželytei.

Užėmus vicemerės pareigas, jai būtų patikėtos ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo sritys, jaunimo reikalai bei sporto ir sveikatinimo klausimai.

„Koalicijoje sutarta dėl esminių darbų tęstinumo. O darbų mano kuruojamose srityse visada labai daug, todėl man norėtųsi susikoncentruoti į keletą ir eiti į gylį, į kokybę, ypač švietimo srityje. Iššūkių čia laukia nemažai – įtraukusis ugdymas, atnaujintos bendrojo ugdymo programos, universalaus dizaino principų taikymas ugdymo įstaigose, o kur dar naujų mokyklų ir darželių statybos. Taip pat svarbu mažinti savivaldybės darželių išlaikymo kaštus, rūpintis kad didėtų neformaliojo vaikų švietimo krepšelis, o finansavimas nevalstybines ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantiems vaikams žymiai nesiskirtų nuo lankančių savivaldybės darželius“, – vardijo D. Meiželytė.

Švietimo ir jaunimo klausimai Donaldai Meiželytei puikiai žinomi: nuo 2021 m. rugsėjo Vilniaus savivaldybėje ji eina Administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas – kuruoja švietimo, kultūros, jaunimo reikalų, civilinės metrikacijos, sveikatos apsaugos, seniūnijų veiklos sritis. Iki tol nuo 2019 m. ji dirbo Vilniaus miesto tarybos nare.

Laisvės partija pradės darbą su vienu vicemeru, o antrąjį paskirs įsigaliojus naujai savivaldybės administracijos struktūrai.

Koalicija susitarė, jog didinant vietų skaičių darželiuose, ir toliau bus vykdoma ikimokyklinio ugdymo įstaigų plėtra, ikimokyklinio ugdymo įstaigose siekiant užtikrinti tolygų, optimalų vaikų skaičių to paties amžiaus grupėse. Bus siekiama, kad finansavimas nevalstybines ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantiems vaikams ir lankantiems savivaldybės darželius būtų panašaus dydžio. Į ikimokyklinio ugdymo procesą bus labiau įtraukiami tėvai – teikiant žinias savarankiškam vaikų ugdymui, sudarant tėvams daugiau galimybių spręsti aktualius ūkinės–finansinės bei pedagoginės veiklos klausimus.

Numatoma, kad iki 2025-ųjų moksleivių skaičius mieste sparčiai augs, todėl, nepaisant jau įvykusių naujų mokyklų architektūrinių konkursų, būtina parengti ir įgyvendinti mokyklų erdvių atnaujinimo ir renovavimo programą, mokyklas rekonstruojant pagal rekomendacijas naujai statomoms ugdymo įstaigoms. Bus plečiamos galimybės į bendrojo lavinimo ir neformaliojo ugdymo veiklas įtraukti individualių poreikių turinčius vaikus. Ypač daug dėmesio bus skiriama ugdymo įstaigų mikroklimato ir bendruomenės emocinės gerovės stebėsenos sistemai, patyčių mokyklose prevencijai.

Ir toliau bus investuojama į mokytojo profesiją, teikiant finansines paskatas ir sudarant tobulėjimo galimybes bei vystant pedagogų pritraukimo programas.

Bus plečiamas neformalaus ugdymo krepšelio taikymas su galimybe jį dalinti, jei vaikas lanko daugiau nei vieną būrelį, ir siekiama jį padidinti nuo 20 iki 30 Eur per mėnesį.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt