Pradeda darbus sostinės Tarybos komitetai ir komisijos

Vilniaus panorama

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Į antrąjį posėdį susirinkusi Vilniaus miesto savivaldybės Taryba galutinai suformavo komitetų ir komisijų sudėtis – paskyrė pirmininkus ir pavaduotojus, kad galėtų sklandžiai organizuoti veiklas ir priimti svarbiausius miestui sprendimus. 

Sudaryta ir Vilniaus miesto savivaldybės kolegija, kurioje – meras, vicemerai, Savivaldybės administracijos direktorius, komitetų pirmininkai, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas ir opozicijos lyderis. Kolegija analizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus Tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo, teikia Tarybos sprendimų projektus ir kt.  

Ankstesniame Tarybos posėdyje jau buvo sudaryti aštuoni komitetai: Aplinkos ir miesto paslaugų, Ateities Vilniaus, Ekonomikos ir finansų, Kultūros ir turizmo reikalų, Miesto plėtros, Socialinių reikalų, Sveikatos ir sporto reikalų ir Švietimo reikalų. Šiandienos posėdyje – Kontrolės komitetas ir Etikos, Antikorupcijos, Privatizavimo komisijos.

Aplinkos ir miesto paslaugų komiteto pirmininkas – Linas Kvedaravičius, pirmininko pavaduotojas – Povilas Pinelis.
Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas – Vygintas Gasparavičius, pirmininko pavaduotojas – Remigijus Šimašius.
Kultūros ir turizmo reikalų komiteto pirmininkė – Kamilė Šeraitė, pirmininkės pavaduotojas – Skirmantas Tumelis.
Miesto plėtros komiteto pirmininkas – Tomas Gulbinas.
Socialinių reikalų komiteto pirmininkėVioleta Podolskaitė, pirmininko pavaduotoja – Deimantė Rimkutė.
Sveikatos ir sporto reikalų komiteto pirmininkė – Rasa Račienė, pirmininkės pavaduotojas – Saulius Čaplinskas.
Švietimo reikalų komiteto pirmininkas – Liutauras Kazlavickas, pirmininko pavaduotoja – Ieva Dirmaitė.
Ateities Vilniaus komiteto pirmininkas – pirmininkas Vytautas Budreika, pavaduotoja Erika Kuročkina.

Kontrolės komiteto pirmininkas šiame posėdyje nepaskirtas.

Etikos komisijos pirmininkas – Remigijus Motuzas.
Antikorupcijos komisijos pirmininkas – Vydūnas Sadauskas.
Privatizavimo komisijos pirmininkas – Ieva Dauskurtė, pirmininko pavaduotojas – Remigijus Šimašius.

Koks yra komitetų ir komisijų vaidmuo?

Komitetai nagrinėja Tarybai tvirtinti pateiktus klausimus, teikia išvadas ir pasiūlymus, kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos sprendimai. 

Etikos komisija – prižiūri, kaip meras ir Tarybos nariai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų, tiria ir priima sprendimus dėl mero ir Tarybos narių veiklos atitikties  įstatymams ir teisės aktams.

Antikorupcijos komisija dalyvauja rengiant Savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų planą ir teikia išvadas dėl šio veiksmų plano ir jo įgyvendinimo, nagrinėja pasiūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo, analizuoja Savivaldybės ir jos biudžetinių, viešųjų įstaigų bei įmonių viešuosius pirkimus. 

Privatizavimo komisijos pagrindinis uždavinys – priimti svarbiausius sprendimus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo (tvirtina privatizavimo programas, pritaria privatizavimo sandorių projektams,  priima sprendimą dėl privatizavimo programos sustabdymo ir (ar) vykdymo nutraukimo, atlieka kitas teisės aktais šiai komisijai priskirtas funkcijas).