Paskirta nauja Vilniaus vystymo kompanijos valdyba

Darbą pradeda naujai išrinkta UAB Vilniaus vystymo kompanija valdyba, kurios du nariai perrinkti antrai kadencijai, o trys išrinkti naujai. Valdybos pirmininku tapo Robertas Vyšniauskas. Bendrovės valdybą renka vienintelis akcininkas – Vilniaus miesto savivaldybė.

Naująją Bendrovės valdybą sudarys trys nepriklausomi nariai – Robertas Vyšniauskas, Mantas Kuncaitis bei Jurgita Petrauskienė, taip pat du Vilniaus miesto savivaldybės atstovai – Lina Koriznienė bei Edvardas Varoneckas. Birželio 6 d. įvyko pirmasis naujai kadencijai išrinktos Bendrovės valdybos posėdis, kurio metu valdybos pirmininku ir buvo išrinktas R. Vyšniauskas.

„Naujos sudėties valdybą sudaro aukštos kvalifikacijos profesionalai, turintys ilgametę patirtį įmonių valdyme. Artimiausia valdybos užduotis – užbaigti generalinio direktoriaus atranką. Siekdami įvertinti bendrovės strategijos atitiktį akcininko bei miestiečių lūkesčiams, jos peržiūrai teiksime prioritetą. Ieškosime sprendimų, kurie paspartintų bendrovės valdyme reikalingų strateginių pokyčių bei Vilniaus miestui reikšmingų projektų įgyvendinimą“, – teigia R. Vyšniauskas.

Savivaldybės atstovė Lina Koriznienė užima administracijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vadovės pareigas, o Edvardas Varoneckas eina Teisės grupės vadovo pareigas.

„Vilnius yra augantis miestas, tad vystomų infrastruktūrinių projektų skaičius sostinėje taip pat didėja. Vilniaus vystymo kompanija yra kertinė šių projektų projektavimo ir statybų valdytoja, todėl naujai išrinktos valdybos laukia nemenkas iššūkis, užtikrinant, kad įmonė veiktų skaidriai ir efektyviai. Kokybiškas infrastruktūrinių projektų įgyvendinimas ir sklandus bendradarbiavimas tarp visų suinteresuotų pusių yra tai, ko savivaldybė tikisi iš naujos Vilniaus vystymo kompanijos komandos“, – teigia administracijos direktorius Adomas Bužinskas.

Nepriklausomi valdybos nariai pasižymi darbo skirtingose įmonių valdybose patirtimi bei ekspertinėmis vadovavimo žiniomis. Robertas Vyšniauskas yra UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ generalinis direktorius, AB Klaipėdos nafta stebėtojų tarybos pirmininkas bei UAB „EPSO-G“ valdybos pirmininkas. Mantas Kuncaitis paskutinius dvejus metus ėjo MAXIMA GRUPĖ, UAB generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigas. Jis taip pat yra buvęs UAB „Vilniaus prekyba“ generaliniu direktoriumi ir valdybos pirmininku. Jurgita Petrauskienė užima UAB „Vilniaus vandenys“ valdybos pirmininkės pareigas, yra asociacijos „Lyderė“ valdybos narė, įmonių grupės „Eco Baltia“ grupės stebėtojų tarybos narė. Bendrovės valdyba renkama 4 metų kadencijai. 

Apie bendrovę

UAB Vilniaus vystymo kompanija yra viena seniausių Vilniaus miesto savivaldybės valdomų įmonių, atliekanti savivaldybei priklausančių viešosios paskirties švietimo, ikimokyklinio ugdymo, socialinių paslaugų, sporto, kultūros, turizmo, sveikatos priežiūros ir viešųjų erdvių objektų projektavimo bei statybos valdymo paslaugas. Įmonė rūpinasi ir miesto nekilnojamuoju turtu – organizuoja nekilnojamojo turto realizavimą viešajame elektroniniame aukcione, nuomoja ir/arba parduoda jį, įveiklina bendradarbiaudama su nevyriausybinėmis ir ne pelno siekiančiomis organizacijomis.

Daugiau informacijos:

komunikacija@vilniausvystymas.lt