Mažas pajamas gaunantys vilniečiai kviečiami kreiptis dėl paramos mokiniams

Ruošdamiesi naujiems mokslo metams, nuo liepos 1 d., vilniečiai gali kreiptis dėl paramos mokiniams: nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Parama mokiniams

Paramos teikimo sąlygas atitinkantys mokiniai ar jų atstovai gali kreiptis dėl galimybės gauti nemokamą maitinimą (pusryčiai, pietūs, pavakariai) mokyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, kuri sudaro 98 Eur per kalendorinius metus. Nemokami pietūs priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams ugdymo įstaigose bus organizuojami be atskirto tėvų prašymo. Tėvai (globėjai) turi teisę tiek atsisakyti šios paramos (per mokyklos administraciją), tiek vėl kreiptis dėl jos skyrimo.

Paramos teikimo sąlygos

Teisė gauti nemokamą maitinimą (pusryčiai, pietūs, pavakariai), paramą mokinio reikmenims įsigyti suteikiama ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal bendrojo, suaugusiųjų ugdymo programas.

Parama gali būti teikiama, jeigu pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 235.50 Eur. Savarankiškai apskaičiuoti vidutines pajamas, tenkančias vienam kartu gyvenančiam asmeniui, galima pasinaudojus skaičiuokle.

Yra taikomos išimtys, kai šeimoje yra trys ir daugiau vaikų, arba susiduriama su liga, nelaimingu atsitikimu, socialine rizika, tuomet atvejis vertinamas individualiai. Išsamiau su sąlygomis galite susipažinti čia.

Kas gali kreiptis

Dėl paramos mokiniams gali kreiptis vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys, nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą. Asmenys turi būti registruoti Vilniuje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusiųjų apskaitą. Taip pat išmoką gali gauti ir gyvenamosios vietos nedeklaravę bei į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų registrą neįtraukti, tačiau faktiškai gyvenantys Vilniuje.

Prašymo formos ir pateikimas

Prašymo formas galima rasti paslaugos aprašyme.

Prašymą galima pateikti vienu šių būdu: el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt, atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.), užpildytą ir kvalifikuotu el. parašu pasirašytą prašymą atsiunčiant el. paštu sis@vilnius.lt arba užpildytą prašymą atsiunčiant Socialinių išmokų skyriui paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Prašymą nemokamam maitinimui gauti galima pateikti nuo liepos 1 d. iki mokslo metų pabaigos, paramai mokinio reikmenims įsigyti nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d.

Jeigu kiltų papildomų klausimų dėl paramos mokiniams, maitinimo ir reikmenų, skyrimo vertinant pajamas, prašome kreiptis į Socialinių išmokų skyrių el. paštu sis@vilnius.lt, tel. 8 700 35545.