Pokyčiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje: daugiau skaidrumo ir efektyvumo gyventojams

Vilniaus miesto savivaldybė pertvarko administracijos struktūrą. Nors pareigybių skaičius liks nepakitęs, dėl numatomų pokyčių sumažės struktūrinių padalinių, bus įsteigtos trys naujos grupės, dalis skyrių sujungiami, taip išgryninant jų veiklos sritis. Siekiama, kad sostinės gyventojai, verslas ir organizacijos gautų efektyvesnes ir skaidresnes paslaugas.

Šiandien vykusiame miesto Tarybos posėdyje buvo sprendžiamas administracijos reorganizacijos klausimas.

„Šių pokyčių tikslas – aiškesni ir skaidresni procesai administracijos viduje. Mažiname struktūrinių padalinių skaičių, išgryniname padalinių atsakomybes, procesams priskirdami aiškius šeimininkus. Visa tai leis pagerinti teikiamų paslaugų kokybę vilniečiams“, – permainas komentuoja Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktorius Adomas Bužinskas.

Vilniaus miesto savivaldybės pastatas

Sauliaus Žiūros nuotr.

Jungiami skyriai, mažėja struktūrinių padalinių

Įgyvendinus pokyčius, iš 67 struktūrinių padalinių liks 54: 5 grupės, 28 skyriai ir 21 seniūnija. Nors pareigybių skaičius nesikeis, bus įsteigtos trys naujos grupės, dalis skyrių bus jungiami pagal veiklos sritis, seniūnijų skaičius liks nepakitęs.

Numatytos steigti trys papildomos grupės: infrastruktūros, organizacijos vystymo ir viešosios tvarkos. Jos apjungs skyrius, atitinkančius grupių veiklos sritį, bei prižiūrės jų veiklą.

Bus įkurti ir septyni nauji skyriai, kurių kiekvienas sujungs po du jau esančius skyrius:

Miesto aplinkos skyrius sujungs Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos bei Miestovaizdžio skyrius.

Paslaugų skyrius – Klientų aptarnavimo ir Archyvo skyrius.

Projektų valdymo skyrius – Investicinių projektų valdymo ir Viešosios ir privačios partnerystės skyrius.

Finansų skyrius – Finansų ir ekonomikos bei Apskaitos skyrius.

Socialinės gerovės skyrius – Socialinių paslaugų ir Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrių.

Architektūros skyrius – Statybos reglamentavimo ir Miesto planavimo ir architektūros skyrių.

Energetikos skyrius – Energetikos ir Būsto administravimo skyrius.

Keičiasi pavaldumas – dalį veiklų perims vicemerai

Naujai pristatytuose pokyčiuose, sprendžiamas ir pavaldumo klausimas – tiesiogiai merui bus pavaldūs komunikacijos ir Tarybos veiklos administravimo skyriai, administracijos direktorius bei keturi vicemerai.

Administracijos direktorius vadovaus 16-ai skyrių. Vicemerai pasiskirstys likusius skyrius pagal savo veiklos kryptis: pirmasis rūpinsis jaunimo, ikimokyklinio ugdymo, sporto reikalais; antrasis – bendruoju ugdymu ir švietimu; trečiasis – kultūra, socialiniais ir sveikatos klausimais; ketvirtasis – infrastruktūra, miesto aplinka, architektūra ir kitais statiniais.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]