Per 8 mėnesius Vilniuje surinkta ir pašalinta daugiau nei 300 tonų asbesto atliekų

Asbesto atliekų surinkimas

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2021 m. spalio 25 d. APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-229, Vilniaus savivaldybėje vyko projektas „Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimo ir saugaus šalinimo paslaugos“ projektas.

2022–2023 m. surinkta ir saugiai pašalinta 347,467 tonų asbesto atliekų ir sėkmingai įgyvendinta 213 užsakymų.

Apie asbesto paslaugos atnaujinimo galimybes informuosime atskirai vilnius.lt

Tel. pasiteirauti 8 601 32073, el. paštas [email protected]