Bendruomenės kviečiamos prisidėti prie klimatui neutralaus Vilniaus kūrimo 

Sauliaus Žiūros nuotr.

Vilnius siekia iki 2030 metų tapti klimatui neutraliu ir prie klimato kaitos prisitaikančiu miestu. Miesto savivaldybė kviečia gyventojus prisijungti prie šio tikslo įgyvendinimo ir tapti klimatui neutralia bendruomene.

Bendruomenės atstovas turi iki rugsėjo 3 d. užpildyti anketą. Iš pretendentų bus atrinktos kelios bendruomenės, kurios dvejus metus kartu su Vilniaus miesto savivaldybe įgyvendins įvairias iniciatyvas, skatinančias mažinti ar iš viso neutralizuoti gyventojų poveikį klimatui arba prisitaikyti prie klimato kaitos. 

Tai gali būti įvairios veiklos – nuo žaliųjų erdvių kūrimo daugiabučių kiemuose, bioįvairovės skatinimo (miesto bitininkystė, vabzdžių viešbučiai, žydinčių augalų sodai), natūralių (nešienaujamų) pievų plotų inicijavimo, stogų apželdinimo, bendruomeninio daržo, komposto dėžių įrengimo, daiktų taisymo ir kitokio antrinio daiktų bei medžiagų panaudojimo edukacinių dirbtuvių ir pan. iki mažesnio vartojimo, alternatyvių mobilumo priemonių, gyventojų švietimo. Bendruomeninės grupės galės siūlyti ir savo iniciatyvas bei idėjas.  

Įgyvendinant projektą Savivaldybė ir atrinktos grupės bendradarbiaus: vyks susitikimai su ekspertais, bus konsultuojama dėl šių veiklų finansavimo ir įgyvendinimo, keičiamasi patirtimi su kitų šalių COPE projekte dalyvaujančiais miestais. 

Bendruomenės galės pasiūlyti ir pačios įsitraukti į sprendimus, kuriuos Savivaldybė galėtų pritaikyti ateityje didesniu mastu.

Klimatui neutralia bendruomene gali tapti pelno nesiekiančios organizacijos, švietimo įstaigos, namų bendrijos arba juridinio statuso neturinčios miesto bendruomenės: kaimynijos, iniciatyvinės gyventojų grupės. 

Klimatui neutrali bendruomenė praktiškai išbandys, kaip miestiečiai gali prisidėti prie sveikesnės aplinkos kūrimo, su kokiomis problemomis susiduriama įgyvendinant iniciatyvas. Savivaldybei tai padės įtraukti gyventojus į tapimo klimatui neutraliu ir prie jo kaitos prisitaikančiu miestu procesą. Pasiekti rezultatai bus vertinami, jei iniciatyvos pasiteisins, tai bus pavyzdys kitoms bendruomenėms imtis panašių veiklų ir taip prisidėti prie bendro miesto tikslo. 

Klimatui neutrali bendruomenė tai viena iš Europos Sąjungos finansuojamos programos URBACT IV tarptautinio projekto COPE veiklų. 

Projektas skatina palaikyti ar užmegzti dialogą tarp sprendimų priėmėjų ir pačių gyventojų einant tvarumo link, skatinant žiedinę ekonomiką. Žaliajame kurse apibrėžta, kad iki 2050 m. visos Europos šalys taps neutralios klimatui. Tam reikia didelių pokyčių, o jų pasiekti neįmanoma nedalyvaujant patiems gyventojams. Įtraukti miestiečius į šių pokyčių kūrimą, inicijavimą, planavimą ir įgyvendinimą – pagrindinis šio projekto uždavinys. 

Projekto COPE iniciatorė ir koordinatorė – Kopenhagos miesto savivaldybė.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]