Artėjant 2024 m. Dainų šventei skelbiama meno mėgėjų finansavimo tvarka

Vilniaus miesto Taryba pritarė naujajai Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų, dalyvausiančių 2024 m. Dainų šventėje „Kad giria žaliuotų“, finansavimo tvarkai. Mėgėjų meno kolektyvų pasiruošimui dalyvauti Dainų šventėje bus skirta 100 tūkst. Eur.

„Naujoji tvarka bus patogesnė ir suteiks kolektyvams daugiau galimybių pasiruošti Dainų šventės renginiams. Iki šiol stipendijos buvo skiriamos meno kolektyvų vadovams. Pagal naująją tvarką lėšos gali būti naudojamos ne tik kaip vadovų atlyginimas, bet ir kitoms reikmėms, pavyzdžiui, atlikėjų transporto išlaidoms, kostiumams ir kita,“ –  kalbėjo Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.

Vilniaus miesto savivaldybė skelbs du kvietimus teikti paraiškas meno mėgėjų kolektyvams finansuoti. Pirmasis kvietimas numatytas rugsėjį, antrasis – sausį. Artimiausiu metu paraiškas bus galima pateikti elektroniniu būdu per Vilniaus elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą konkursai.vilnius.lt.

Paraiškas finansavimui galės teikti 2024 m. Dainų šventėje dalyvausiantys ir (ar) jai besiruošiantys Vilniaus mieste registruoti mėgėjų meno kolektyvai pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro pateiktą sąrašą. Tokių kolektyvų sostinėje yra apie 50.

Finansavimą mėgėjų meno kolektyvai gaus atsižvelgiant į mėgėjų meno kolektyvo kategoriją  pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus. Aukščiausio meninio lygio (I kategorijos) kolektyvui gali būti skirta iki 3 000 Eur, aukšto meninio lygio (II kategorijos) kolektyvui – iki 2 200 Eur, o vidutinio meninio lygio (III kategorijos) kolektyvui – iki 1 500 Eur. Už panaudotas išlaidas organizatoriai privalės atsiskaityti pagal nustatytą tvarką.

Skirdama finansavimą, Savivaldybė siekia palaikyti, skatinti ir sudaryti sąlygas Vilniaus miesto mėgėjų meno kolektyvams aktyviai dalyvauti miesto kultūriniame gyvenime, išlaikyti ir stiprinti tautinį identitetą, skleisti tautos etninės kultūros paveldą, pasiruošti dalyvauti 2024 m. Dainų šventės renginiuose.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]