Vilnius kviečia rinkti geriausius metų mokytojus ir ugdymo įstaigų vadovus

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Kviečiame iki š. m. rugsėjo 18 d. 18 val. siūlyti pedagogus Vilniaus metų mokytojo nominacijai gauti. Šio vardo suteikimo tikslas – įvertinti mokytojo veiklos pasiekimus ir atkreipti Vilniaus miesto bendruomenės dėmesį į mokytojo profesinės veiklos daugiasluoksniškumą. Vilniaus metų mokytojo vardas suteikiamas vieną kartą iniciatyviausiems bei aktyviausiems, savivaldybėje veikiančių ikimokyklinio, neformaliojo, formalųjį švietimą papildančių ir bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams ir pedagoginiams darbuotojams.

Taip pat šia proga surengtoje šventėje Vilniaus metų vadovo nominacija už išskirtinę, atstovaujamai ugdymo įstaigai, miestui ir (arba) šaliai reikšmingą veiklą švietimo srityje bus pagerbti ugdymo įstaigų vadovai.

Vilniaus metų mokytojai ir vadovai bus apdovanoti 1 000 eurų vertės dovanų čekiais ir pagerbti iškilmingo koncerto metu, spalio 3 d.

Šioje šventėje taip pat apdovanosime ir pačius aktyviausius projekto „Vilnius yra mokykla“ dalyvius. Kviečiame visus Vilniaus miesto 1–12 klasių mokytojus jau dabar naudotis platformoje www.vilniusyramokykla.lt  įkeltų pamokų idėjomis, jas išbandyti mieste su savo mokiniais ir nepamiršti žymėti, kad dalyvavote! Kolegų kurtas ir partnerių organizuojamas pamokas įvertinkite žvaigždutėmis arba palikite komentarą.

Siūlomi kandidatai Metų mokytojo vardui gauti turi atitikti ne mažiau kaip vieną iš šių kriterijų:

  • inovatyvi ir kūrybiška mokytojo veikla organizuojant ir įgyvendinant mokinių mokymą(-si): taikant naujus mokymo(-si) metodus, skatinant mokinių motyvaciją, diferencijuojant ir individualizuojant mokymą(-si), taikant informacines technologijas per pastaruosius 3 metus;
  • metodinė, dalykinė veikla ugdymo įstaigoje, miesto mokytojų darbo grupėse, miesto metodinėje veikloje, mokytojų asociacijose ar kitose mokytojų savivaldos ir bendradarbiavimo institucijose miesto ir šalies mastu per pastaruosius 3 metus;
  • gerosios patirties sklaida ugdymo įstaigoje, mieste, šalyje įvairiomis priemonėmis – vedant seminarus, kuriant mokymo(-si) priemones, patirties sklaida įvairiuose renginiuose per pastaruosius 3 metus;
  • dalyvavimas visuomeninėje, pilietinėje, kultūrinėje ir kitose veiklose, atskleidžiant mokytojo profesijos universalumą, reikšmingumą, prisidedant prie Vilniaus miesto gyventojų pilietinio, kultūrinio, socialinio sąmoningumo ugdymo per pastaruosius 3 metus;
  • kitos nuostatuose neaptartos, tačiau tam tikro laikotarpio aktualijas, neįprastas sąlygas atliepiančios veiklos, padariusios reikšmingą poveikį pagerinant esamas sąlygas ar sprendžiant iškilusias problemas per pastaruosius 3 metus.

Kandidatus Vilniaus metų mokytojo vardui gauti gali siūlyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai, įvairaus lygmens švietimo srityje dirbantys vadovai, Vilniaus miesto metodinės grupės, Vilniaus miesto mokinių, tėvų, mokytojų organizacijos ir institucijos, ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, mokiniai ir mokinių tėvai.

Kiekvienais metais Vilniaus metų mokytojo vardas gali būti suteikiamas 10 mokytojų, o Metų vadovo vardas – 2 vadovams.

Savo bendruomenėje pažįstate kūrybingą, inovatyvų, visuomeninėje veikloje dalyvaujantį mokytoją? Išskirtinę vadovę ar vadovą? Aktyvius bendruomenės narius? Galbūt jie – būsimi Vilniaus metų mokytojai ar vadovai? Lauksime Jūsų pasiūlymų!

Nominuoti mokytoją galite užpildydami šią formą.