Kviečia mėgėjų meno kolektyvus teikti paraiškas finansavimui

Dainų šventė 2018

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Artėjant 2024 m. šimtmetį mininčiai Lietuvos dainų šventei „Kad giria žaliuotų“, skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų finansavimui iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų gauti.

Naujoji tvarka bus patogesnė ir suteiks kolektyvams daugiau galimybių pasiruošti Lietuvos dainų šventės renginiams. Iki šiol stipendijos buvo skiriamos meno kolektyvų vadovams. Pagal naująją tvarką lėšos gali būti naudojamos ne tik kaip vadovų atlyginimas, bet ir kitoms kolektyvo reikmėms.

Vilniaus miesto savivaldybė skelbs du kvietimus teikti paraiškas meno mėgėjų kolektyvams finansuoti. Pirmasis kvietimas skelbiamas rugsėjį – paraiškas galima bus pateikti iki 2023 m. rugsėjo 30 d., antrasis – 2024 m. sausį.

Primename, kad paraiškas finansavimui gali teikti 2024 m. Dainų šventėje dalyvausiantys ir (ar) jai besiruošiantys Vilniaus mieste registruoti mėgėjų meno kolektyvai pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro pateiktą sąrašą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą konkursai.vilnius.lt.

Pateikti paraiškas galima 2 būdais: prisijungus per elektroninius valdžios vartus ir pasirinkus fizinio asmens paskyrą arba pasirinkus juridinio asmens paskyrą. Pažymime, kad prisijungus pildyti paraišką per fizinio asmens paskyrą, bus prašoma pateikti pasirašytą juridinio asmens įgaliojimą teikti paraišką fiziniams asmeniui. Jei prisijungsite per juridinio asmens paskyrą, įgaliojimo pateikti nereikės.

I kategorijos kolektyvui gali būti skirta iki 3 000 Eur, II kategorijos kolektyvui – iki 2 200 Eur, III kategorijos kolektyvui iki 1 500 Eur kiekvieno etapo metu.

Prieš teikiant paraiškas prašome susipažinti su Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu.

Pateikti paraišką ir susipažinti su tvarkos aprašu galite čia: https://konkursai.vilnius.lt/konkursai/vmmk