Vilniuje skelbiamas Kultūros rėmimo programų konkursas 2024 metų projektams

Kultūros ir meno organizacijos kviečiamos dalyvauti Kultūros rėmimo programų projektų konkurse. Šiemet konkursas apima net 13 programų: vizualiųjų menų, scenos menų, muzikos, kino, literatūros ir leidybos, kultūros ir kūrybinių industrijų, etninės kultūros ir mėgėjų meno, tautinių bendrijų, kultūros edukacijos, pradedančiųjų kūrėjų, kultūros ir meno festivalių organizavimo programa, kultūros sklaida užsienyje, Vilniaus naktinės kultūros programa.

Paraiškas kultūros ir (ar) meno organizacijos gali teikti nuo 2023 m. lapkričio 20 d. iki 2023 m. gruodžio 20 d. (įskaitytinai).

„Džiaugiuosi, jog kitais metais planuojame skirti ženkliai didesnę lėšų sumą kultūros rėmimo programoms. Kartu su komanda rengdamiesi skyrėme didesnį dėmesį kokybės kriterijų aiškumui ir naujų aspektų integravimui, kurie svarbūs miestui. Konkursas papildytas pradedančiųjų kūrėjų ir naktinės kultūros programomis, papildomi balai bus skiriami už tvarumo idėjas ir universalaus dizaino principų taikymą“, – sako Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.

Šių metų pokyčiai:

  1. Konkursas papildytas naujomis programomis: pradedančiųjų kūrėjų programa, Vilniaus naktinės kultūros programa.
    • Vilniaus naktinės kultūros programa skirta skatinti ir plėsti kultūrines veiklas nakties metu (22.00–7.00 val.), didinant miesto socialinę ir kultūrinę vertę, gerinant miesto įvaizdį bei patrauklumą, skatinant naujovių taikymą naktinės kultūros srityje, užtikrinant įvairių meno rūšių vyksmą miesto naktiniame gyvenime.
    • Pradedančiųjų kūrėjų programa skirta kultūros ir (ar) meno veiklos palaikymui, skatinant jaunųjų kūrėjų įsitraukimą pažįstant ir visuomenei pristatant Vilniaus praeities, dabarties ir ateities kultūrinius bei meno reiškinius, asmenybes, svarbias vietas.
  2. Atnaujinta kultūros ir meno festivalių programa. Maksimali suma vienam projektui gali siekti iki 25 000 Eur, bet ne daugiau kaip 80 procentų visos projekto vertės.
  3. Kiekvienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip 3 paraiškas, iš kurių visos 3 paraiškos gali būti teikiamos į tą pačią programą.
  4. Atnaujinti visų konkurso programų kriterijai. Papildomi balai skiriami projektams, kurie numato universalaus dizaino sprendimus. Taip siekiama, jog kultūros ir meno renginiai būtų pritaikomi visiems Vilniaus miesto gyventojams.

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas yra skelbiamas vieną kartą metuose. Konkurse gali dalyvauti ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, vykdantys kultūrinę veiklą, išskyrus biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar valstybės biudžeto.

Paraiškos Kultūros rėmimo programų projektų konkursui teikiamos per naują Vilniaus elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą.

Komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt