Vilnius skiria beveik pusę milijono aukšto meistriškumo sportininkų ugdymui

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Aukšto meistriškumo sportininkų ugdymui sostinė skirs beveik pusę milijono eurų. Atletus ugdančioms organizacijoms kitąmet bus paskirstyta 400 tūkst. Eur jaunųjų sportininkų krepšeliams. Dar 50 tūkst. Eur numatoma skirti atletų stipendijoms už aukštus pasiekimus sporto srityje.

„Svarbu ne tik laiku pastebėti talentus, tačiau ir nuosekliai bei sistemingai investuoti į jų potencialo auginimą, papildomą motyvaciją ir ugdančių organizacijų galimybes. Tikslinis finansavimas jauniesiems sportininkams leis kryptingai tobulinti meistriškumą siekiant aukštų sportinių rezultatų ir garsinant sostinės vardą“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

Daugiau lėšų meistriškumo ugdymui

Iki šiol pagrindinis sporto organizacijų, ugdančių jaunus sportininkus, finansavimo šaltinis buvo neformaliojo ugdymo krepšeliai, tačiau aukšto meistriškumo siekiančių atletų rengimas yra intensyvesnis nei neformaliojo švietimo veiklos, orientuotos į užimtumą, ir reikalauja didesnių lėšų, todėl Vilniaus miesto savivaldybė siekia aktyviau prisidėti prie aukšto meistriškumo siekiančių sportininkų ugdymo mieste.

Jaunojo sportininko krepšelis bus skiriamas tik meistriškumo tobulinimo, meistriškumo ugdymo ir aukšto meistriškumo etapų grupes turinčiam pareiškėjui bei už praėjusių kalendorinių metų dalyvavimą konkrečiai sporto šakai numatytose varžybose.

Į finansavimą galės pretenduoti sostinės teritorijoje registruoti juridiniai asmenys. Finansavimas nebus teikiamas Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms. Ugdomi jaunieji atletai turės būti registruoti Vilniaus miesto mokinių registre. Jaunojo sportininko kompetencijų ir asmenybės ugdymo tikslus, turinį, sportinio ugdymo metodus ir pasiekimus numatanti programa privalės būti parengta vadovaujantis Sportinio ugdymo ir (ar) rengimo organizavimo rekomendacijomis.

2024 m. parama bus taikoma ir bandomosios atrankos vykdomos vienai arba dviem sporto šakoms. 2025 m., atlikus reikiamus patobulinimus ir korekcijas, finansavimo tvarką planuojama pritaikyti didesniam arba visam sporto šakų skaičiui.

Finansavimas bus paskirstytas konkurso metu. Detalesnės konkurso sąlygos bus skelbiamos 2024 m.

Stipendijos už pasiekimus

Siekiant skatinti talentingus bei perspektyvius sportininkus tobulinti meistriškumą ir siekti aukštų sportinių rezultatų, atletams bus paskirta stipendijų už 50 tūkst. Eur. Stipendijos bus skiriamos už sportinius pasiekimus individualių arba iš dviejų sportininkų sudarytų komandų sporto šakų sportininkams, kurie atstovauja Vilniui ir Lietuvai tarptautinėse sporto varžybose.

Paraiškas galės teikti ne trumpiau nei vienerius metus Vilniuje registruoti juridiniai asmenys, pasirašę sportinio ugdymo sutartį su atletu, išskyrus Savivaldybei pavaldžias įstaigas. Stipendijos 14-29 metų sportininkams bus skiriamos už geriausią pasiektą praėjusių metų rezultatą, dalyvavus ir konkrečiose varžybose užėmus atitinkamas vietas. Atletui pagal nustatytus kriterijus apskaičiuotos stipendijos bus išmokėtos metams.

Komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt