Kaip saugosime UNESCO Pasaulio paveldo vertybę, Vilniaus istorinį centrą? (keitėsi susitikimo data)

Vilniaus senamiestis

Sauliaus Žiūros nuotr.

Sausio 9 d., 18.00 val. (pakeista data) Vilniaus miesto savivaldybėje vyks IV-oji konsultacija su visuomene dėl UNESCO pasaulio paveldo vertybės, Vilniaus istorinio centro, valdymo plano.  

Šis dokumentas taps strategine priemone, apibrėžiančia,  ką ir kaip saugome Vilniaus istoriniame centre.

Po pristatymo visuomenei, valdymo plano projektas bus tobulinamas atsižvelgiant į gautas pastabas ir siunčiamas UNESCO Pasaulio paveldo centro peržiūrai. Visi norintys detaliau susipažinti su dokumento rengimo aktualijomis, kviečiami dalyvauti ir registruotis: https://forms.office.com/e/7prjvG0FQT

Valdymo plane išskirtinis dėmesys atsparumui, apsaugai, bendruomenėms ir gyvybingumui

Vilniaus istorinio centro valdymo planas rengiamas nuo 2023 m. gegužės mėnesio. Plano rengėjai – Vilniaus miesto savivaldybė bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Kaip teigia projekto koordinatorė, paveldo apsaugos specialistė Rugilė Balkaitė Puodžiūnienė: „Valdymo planą rengė kviestinių ekspertų grupė, kurių kiekvienas yra savo srities profesionalas. Rengiant planą taip pat pasitelkta ir užsienio ekspertų patirtis bei  sulaukta vertingų pasiūlymų iš visuomenės, įvairių institucijų. Procesas išties sudėtingas, ir kartu jis sudarė sąlygas pirmą kartą per 30 metų kompleksiškai pažvelgti į įvairius, su Vertybės apsauga ir jos puoselėjimu, susijusius procesus bei pasiūlyti galimus sprendimo būdus.“

Pagrindinės rengiamo dokumento dalys yra  esamos situacijos analizė ir veiksmų plano projektas. Pastarąjį sudaro keturi sluoksniai, remiantis 2015 m. UNESCO patvirtinta Tvaraus vystymosi perspektyvos integravimo į Pasaulio paveldo konvencijos procesus politikos, 2011 m. UNESCO Rekomendacijos dėl Istorinio urbanistinio kraštovaizdžio nuostatomis, konceptualia Stokholmo universiteto Stokholmo atsparumo centro darnaus vystymosi tikslų vizualine sąveika SDG Wedding Cake“ rekomendacija ir kt.:

  1. Atsparumas; 
  2. Apsauga ir subalansuotas vystymas; 
  3. Bendruomenės; 
  4. Gyvybingumas. 

Kiekvienam iš šių sluoksnių formuojami atskiri tikslai, kurių įgyvendinimui veiksmų plane numatomos trumpos ir ilgos trukmės priemonės. 

Rengiant dokumentą organizuotos viešosios konsultacijos

Rengiant dokumentą, vykusių konsultacijų metu pristatyti tarpiniai projekto rezultatai,  gyventojai kviesti diskutuoti, suteikti grįžtamąjį ryšį. Kartu rengta ir internetinė apklausa apie Vilniaus senamiestį, kurioje dalyvavo 804 miestiečių. Su apibendrintais apklausos rezultatais galite susipažinti čia. Trečiosios iš keturių konsultacijos, vykusios 2023 m. rugsėjo 19 d, Energetikos ir technikos muziejuje, apibendrinimą rasite čia.  

Siekiant didinti visuomenės informuotumą apie Vilniaus istorinį centrą, kaip UNESCO pasaulio paveldo vertybę, 2023 m. rugsėjo-spalio mėn. organizuotos trys pažintinės nemokamos ekskursijos. Šių ekskursijų metu kultūros paveldo specialistai supažindino dalyvius su Vilniaus istorinio centro išskirtine visuotine verte.

Gruodžio 14 d. vyksiantis Vilniaus istorinio centro valdymo plano pristatymas bus tiesiogiai transliuojamas internetu Vilniaus miesto savivaldybės Youtube paskyroje, tačiau organizatoriai įspėja, kad stebint renginį nuotoliu, nebus galimybės dalyvauti diskusijose.

Visa su projektu susijusi informacija skelbiama: https://vilnius.lt/lt/unesco/

Kontaktiniai asmenys:

Rugilė Puodžiūnienė (rugile.balkaite@gmail.com) (valdymo plano rengimo koordinatorė)

Beatričė Umbrasaitė (beatrice.umbrasaite@vplanas.lt) (visuomenės dalyvavimo valdymo plano rengime klausimai)