Vilniaus savivaldybė teikia paramą teisinei pagalbai dėl daugiabučių renovacijos defektų ištaisymo

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė tvarkos, kuria remiantis teikiama finansinė parama namų savininkams dėl daugiabučių renovacijos defektų ištaisymo, pakeitimams. Prireikus savo interesus ginti teisme, Savivaldybė teiks finansinę paramą ekspertizei ir teisininkų paslaugoms. Pagal naują tvarką pasirašius trišalę sutartį už paslaugas iš karto sumokės Savivaldybė.

„Šie pokyčiai palengvins vilniečių finansinę naštą dar garantiniu laikotarpiu ir suteiks realią finansinę paramą, nukentėjusiems nuo nekokybiškai atliktos renovacijos. Iki šiol finansinė parama būdavo suteikiama jau sumokėjus už ekspertizės ir teisininkų paslaugas, todėl kildavo papildomi rūpesčiai gyventojams susimokėti už anksčiau nenumatytas išlaidas“, – teigia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas.

Kas keičiasi?

Renovuotų namų savininkai galės gauti finansavimą statybos defektų ekspertizės, statybinių tyrimų, bandymų bei darbų, susijusių su statybos defektų ekspertizės atlikimu, ir teisinių paslaugų pirkimui.

Savivaldybė tiesiogiai apmokės už paslaugas pagal paslaugos teikėjo išrašytą sąskaitą. Paslaugas daugiabučio namo bendrasavininkai galės įsigyti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Su atrinktu laimėtoju bus sudaroma trišalė sutartis tarp tiekėjo, užsakovo (daugiabučio namo bendrasavininkai) ir finansuotojo (Savivaldybės).

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Kas finansuojama?

Finansavimas bus teikiamas tik tuo atveju, jei statybos darbų rangovas atsisako šalinti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus.

Siekiant įvertinti defektų atsiradimo priežastis, būtina kvalifikuotų specialistų išvada. Ekspertizės išlaidos, priklausomai nuo būtinų statybos tyrimų ir apimčių, gali kainuoti nuo 2 tūkst. iki 10 tūkst. eurų. Teisminiai ginčai, priklausomai nuo apimties ir instancijų, gali kainuoti nuo 3 tūkst. iki 10 tūkst. eurų.

Apmokamos ekspertizės ir teisinių paslaugų išlaidos, bet ne didesnės nei nustatyta teisės aktuose. Biudžeto lėšų poreikis planuojamas pagal gautus prašymus finansuoti ekspertizės ir teisines paslaugas.

Ką daryti norint gauti kompensaciją?

Norint gauti kompensaciją, pagal Savivaldybės siūlomą programą, būtina atitikti šias sąlygas: daugiabutis namas turi būti modernizuotas pagal Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo programą; statybos darbai turi būti užbaigti ir išduotas statybos užbaigimo aktas; finansavimo gavėjai turi būti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai; statybos defektai paaiškėja garantiniu laikotarpiu, o rangovas atsisako juos pašalinti; pareiškėjas turi būti atlikęs visas nurodytas procedūras siekiant susitarti su statybos darbų rangovu, kad garantiniu laikotarpiu paaiškėję statybos defektai būtų pašalinti be teisinio įsikišimo; pareiškėjas turi būti faktiškai patyręs prašomas kompensuoti išlaidas ir pateikęs visus nurodytus privalomus dokumentus.

Finansavimas ginčams su rangovais išspręsti yra neskiriamas, kai atliktos ekspertizės akte nurodyta garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų atsiradimo priežastis nėra susijusi su modernizavimo darbų atlikimu.

Teismo sprendimu pareiškėjui iš kitos šalies prisiteisus ir teisines išlaidas, kurias kompensavo Vilniaus miesto savivaldybė, pareiškėjas turi gautą kompensaciją grąžinti Vilniaus miesto savivaldybei per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Sauliaus Žiūros nuotr.

 

Komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt