Vilniuje plečiamas vaikų dienos centrų tinklas, savivaldybės biudžete suplanuota 1 mln. eurų

Nuotr. S. Žiūros

Nuo 2024 m. pradžios net pusšimčiui sostinėje veikiančių įstaigų suteikta teisė teikti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. Jas vienu metu nuo šiol galės gauti daugiau nei 1 tūkst. socialinės rizikos veiksnius patiriančių jaunųjų vilniečių. Kartu didinamas ir vaikų dienos centrams skirtas finansavimas – tam šių metų savivaldybės biudžete suplanuota 1 mln. eurų.

„Šiemet prie didelio vaikų dienos centrų tinklo Vilniuje prisijungė net 14 naujų įstaigų. Išaugęs įstaigų skaičius leis užtikrinti, kad socialinės priežiūros paslaugas gautų didžioji dauguma tokį poreikį turinčių vaikų. Džiaugiuosi, kad plečiantis vaikų dienos centrų tinklui, lieka nepamirštas ir paslaugų kokybės klausimas – didiname finansavimą ne tik dėl augančio įstaigų skaičiaus, bet ir keliame įkainį darbui su vaikais, kurie turi daugiau poreikių“, – pažymi Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.

2023 m. teisę teikti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas turėjo 38 įstaigos, iš kurių 3 veiklos nevykdė, nuo 2024 m. tokių įstaigų skaičius siekia 50. 2023 m. gruodžio mėn. duomenimis, vaikų dienos centrus lankė 716 vaikų, 204 m. ketinama turėti net 1048 vietas – tai yra trečdaliu daugiau nei pernai.

Vaikams, kurie patiria iššūkių bei kuriems nustatomas socialinių paslaugų poreikis, vaikų dienos centrų paslaugos yra teikiamos nemokamai. Šias paslaugas finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A-1232 patvirtintoje vaikų dienos centrų finansavimo tvarkoje nustatyta, kad 2024 m. savivaldybės už teikiamas paslaugas vaikui su negalia ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių turi skirti ne mažiau nei 1,5 BSI per mėnesį (82,5 Eur), kitiems vaikams – ne mažesnę nei 0,7 BSI dydžio sumą per mėnesį (38,5 Eur).

Vilniaus miesto savivaldybė skiria didesnį finansavimą vaikų dienos centrams negu numato nacionaliniai teisės aktai. Už vaikų dienos centrus lankantį vaiką, gaunantį užimtumo krypties paslaugas, mokama po 50 Eur per mėnesį, o už vaiką, kuriam teikiamos socialinio darbo krypties paslaugos, savivaldybė įstaigoms nuo 2024 m. skirs 110 Eur per mėnesį, 15 proc. daugiau nei pernai (2023 m. įkainis siekė 95 Eur).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsižvelgdama į vaikų dienos centrą lankančių vaikų skaičių, kiekvienai įstaigai taip pat per metus skiria 18 300 – 22 100 Eur nevyriausybinei organizacijai arba 7 600 – 9 300 Eur biudžetinėms įstaigoms.

Komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt