Vilniaus miesto savivaldybė naujiems policijos pareigūnams skirs vienkartinius 10 tūkst. Eur įsikūrimo priedus

Sauliaus Žiūros nuotr.

Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į policijos pareigūnų stygių sostinėje ir siekdama užtikrinti saugumo padėties gerinimą mieste, skirs vienkartines 10 tūkst. eurų dydžio paskatas naujų pareigūnų pritraukimui. Sprendimui šiandien pritarė miesto Taryba.

„Šiuo metu Vilniuje trūksta maždaug 400 policijos pareigūnų. Nors pareigūnų pritraukimas nėra tiesioginė savivaldybės funkcija, miestas supranta, kokią reikšmę bendrai saugumo situacijai šis stygius turi, todėl buvo nuspręsta paskatinti jaunus žmones rinktis šią profesiją ir tarnauti sostinėje“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

Paskatas gauti galės pareigūnai, baigę statutines profesinio mokymo įstaigas ar kitas Lietuvos aukštąsias mokyklas. Tarp tokių pareigūnų, Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato bus pasirašoma trišalė sutartis, kuria pareigūnai įsipareigos nepertraukiamai ne trumpiau kaip 5 metus eiti policijos pareigūno pareigas viename iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių padalinių, veikiančių Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, ne mažesniu kaip vieno etato darbo krūviu.

Jei asmuo, gavęs šią išmoką, dėl savo kaltės ar apsisprendimo tarnybą nutrauktų anksčiau, jis turėtų grąžinti gautos išmokos dalį, proporcingą neištarnautam laikui. Jei tarnyba nutrūktų dėl sveikatos būklės, nėštumo ar vaiko priežiūros atostogų, šis reikalavimas nebūtų taikomas.

Paskatų programa Vilniaus mieste įsigalios iš karto, kai bus pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato.

Šiais metais sostinės biudžete programos įgyvendinimui numatyta 0,5 mln. Eurų.

Sauliaus Žiūros nuotr.

Komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt