Kviečiame teikti paraiškas 2024 m. vaikų vasaros stovyklų konkursui

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamas vaikų vasaros stovyklų konkursas kaip ir kasmet kviečia Vilniaus mieste registruotus švietimo Teikėjus teikti paraiškas finansavimui gauti. Finansavimo prioritetas bus teikiamas stovykloms kuriose planuojama užimti didesnį vaikų, esančių jautresnėje socialinėje situacijoje, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei atvykusių iš Ukrainos, skaičių.

Šie metai yra 18-ti kai Vilniaus miesto savivaldybė skelbia vaikų vasaros stovyklų finansavimo konkursą. Šiais metais konkurso įgyvendinimui Vilniaus miesto savivaldybė yra numačiusi skirti 800 000 Eur.

„Mokslo metų pabaiga ne už kalnų, ilgiau kaip du mėnesius vaikai ir jaunimas liks namie be veiklos. Siekiant užimti vaikus vasaros metu, savivaldybė finansuoja stovyklas. Siekiame, kad vaikų vasaros stovyklos būtų prieinamos visiems vaikams nepriklausomai nuo jų socialinės ar ekonominės padėties ir raginame visus švietimo Teikėjus organizuoti vaikų vasaros stovyklas“, – kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės vicemerės Donalda Meiželytė.

Programų teikėjams numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad vienos dienos Savivaldybės finansuojamos stovyklos kaina tėvams nebūtų didesnė kaip 40 Eur., o vaikų, esančių jautresnėje socialinėje situacijoje, tėvams nebūtų didesnė nei 10 Eur.

Dalyvauti konkurse ir prisidėti prie turiningo vaikų vasaros atostogų organizavimo kviečiame Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotus švietimo teikėjus, kurių nuostatuose nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla.

Konkursui gali būti teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Vienoje stovyklos pamainoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 vaikų. Vaikai turi būti užimti ne mažiau kaip 4 valandas per dieną be pertraukų. Vienos stovyklos pamainos trukmė – 5-18 kalendorinių dienų. Viena organizacija gali organizuoti neribotą stovyklos pamainų skaičių, vienas vaikas už savivaldybės biudžeto lėšas gali ilsėtis ne ilgiau kaip 18 kalendorinių dienų, o vaikas gaunantis socialinę paramą arba turintis teisę į socialinę paramą, vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, ar vaikas, atvykęs į Vilnių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ar (ir) pabėgėlių iš kitų šalių vaikas už Savivaldybės biudžeto lėšas gali dalyvauti stovykloje ne ilgiau kaip 36 kalendorines dienas.

Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos dieninėms, stacionarioms stovykloms (su laikinu apgyvendinimu) ir mobilioms stovykloms (stovyklaujama keliaujant). Programai gali būti skiriama iki  4000 (keturių tūkstančių) Eur. Prioritetas teikiamas toms Pareiškėjo paraiškoms, kurioms įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis, bus užimtas didesnis vaikų skaičius, parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata.

Savivaldybė kviečia teikti paraiškas iki 2024 m. kovo 31 d. (imtinai). Paraiškos gali būti teikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą: Paraiškų priėmimas 2024 m. vaikų vasaros stovyklų programų konkursui.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus patarėjas Artūras Sirajevas el. p. arturas.sirajevas@vilnius.lt.