Ukrainos piliečių vaikams skiriamos išmokos vaikui bus pratęstos be atskiro prašymo

Vaiko išmoką gaunantiems Ukrainos piliečiams, prasitęsus leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, nereikės papildomai teikti prašymo dėl šios išmokos pratęsimo. Minėtos išmokos mokėjimas bus pratęsiamas duomenų registrų pagrindu, esant informacijai jog asmens (šeimos) leidimas laikinai gyventi Lietuvoje pratęstas. Apie mokėjimų pratęsimą gavėjai bus informuoti elektroniniu paštu iki balandžio 15 d.

Išmokos bus pratęsiamos, atitikus šias sąlygas:

  1. deklaravus gyvenamąją vietą Vilniuje (tai padaryti galima fiziškai atvykus į gyvenamosios vietos seniūniją ar Konstitucijos pr. 3, Vilnius)
  2. vaikus užregistravus šalies mokyklose.

Jei vaikas mokosi nuotoliniu būdu, el. p. sis@vilnius.lt būtina pateikti pažymą, kad vaikas (-ai) mokosi nuotoliniu būdu.

Apie tai, kad Jūsų vaikas nuotoliniu būdu mokosi Ukrainoje, tačiau norima jį užregistruoti Lietuvos mokykloje, reikėtų informuoti el. p. ana.lapajeva@vilnius.lt (būtina nurodyti gyvenamosios vietos adresą Vilniuje ir klasę, kurioje vaikas mokosi).

Kreipimosi dėl kitų socialinių išmokų tvarka lieka nepakitusi, todėl prasitęsus leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ir, siekiant prasitęsti jų mokėjimą, pateikti naują prašymą bus privalu.

Daugiau informacijos apie socialines išmokas nuo Rusijos karinės agresijos pasitraukusiems Ukrainos piliečiams rasite čia: Atvykstantiems iš Ukrainos | Padėkime Ukrainai drauge! (vilnius.lt)