Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių dalyviams Vilnius lengvatinėmis kainomis išnuomos per dešimt patalpų

Siekdama prasmingai panaudoti senamiestyje priklausantį turtą ir vilniečiams bei miesto svečiams skleisti žinias apie Vilniaus istoriją, Vilniaus miesto savivaldybė suteiks lengvatinėmis sąlygomis nuomai jai priklausančias patalpas 12-ai programos dalyvių.

Vilniaus savivaldybė įgyvendina Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programą, kurioje nusprendę dalyvauti verslai organizuos unikalius gaminių pristatymus, parodas, žaidimus, ir kitas pramogas. Taip bus kuriamas ir puoselėjamas dailiųjų amatų tinklas senamiestyje, teikiamos pramoginės-pažintinės paslaugos miestiečiams ir turistams.

Nuomos sutartis sudarę laimėtojai turės ne tik suorganizuoti tam tikrą skaičių (nuo 1 iki 5) parodų, bet ir demonstruoti parodomuosius amato kūrybinius-gamybinius procesus, rengti nemokamas amato edukacines ir praktinio mokymo veiklas, savarankiškai ir/ar bendradarbiaujant su mokslinėmis ir kultūros institucijomis (institutais, muziejais ir pan.) vykdyti taikomuosius amatų istorijos ir paveldo vertybių tiriamuosius bei duomenų kaupimo darbus, skatinti programos vykdytojus vystyti amato tradiciją ir kūrybiškai interpretuoti senuosius amatus šiuolaikiškai, dalyvauti pagrindinėse sostinės amatininkų mugėse (Šv. Kazimiero ir Šv. Baltramiejaus), tradicinėse jų eisenose suformuojant pavyzdinę programos vykdytojų grupę (su istorine apranga ir vėliavomis), dalyvauti Europos dailiųjų amatų ir Pasaulio paveldo miestų dienose ir kt.

Tikslinių veiklų vykdytojai:

 1. VšĮ Galerija „Meno niša“ (J. Basanavičiaus g. 1–1 ir J. Basanavičiaus g. 3–13) – vyks vizualiųjų menų programa – emalio meno kūrimo pristatymas, edukacija ir sklaida, rengiamos profesionalaus meno parodos, tarptautiniai projektai, dalyvaujama šalies ir tarptautinėse meno mugėse. Galerijai suteiktas Vilniaus miesto galerijos vardas. Bus kasmet organizuojami renginiai „ArtVilnius“.
 2. VšĮ „Vilniaus puodžių cechas“ (Užupio g. 9–20) – tai itin profesionalių keramikų tyrinėtojų grupė, atkūrinėjanti istorinės ir archainės keramikos technologijas ir receptūras, tyrinėja / atstatinėja / atkūrinėja Vilniaus ir Lietuvos pilyse krosnis; demonstruoja archainės ir tradicinė keramikos gamybos procesus, vykdo edukacijas suaugusiems ir vaikams, supažindindami su replikomis, rekonstrukcijomis; įgyvendina neformaliojo mokymo programas, populiarina šį amatą.
 3. UAB galerija „Terra recognita“ (Stiklių g. 5) – bus įrengta nauja unikali meno erdvė, kurioje bus pristatomi Sauliaus Vaitiekūno instaliacijų fragmentai, skulptūros, juvelyrikos dirbiniai, vyks kūrybinė ir gamybinė veikla, demonstruojama brangakmenių inkrustavimos technika, rengiamos parodos, pristatomi išskirtiniai menininko darbai.
 4. VšĮ Juvelyrikos mokykla „Vilnensis“ (Stiklių g. 20–7) – vyks juvelyrikos mokymai, pažintiniai teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Bus pristatoma auksakalystės istorija, atkūrinėjami valdovų žiedai, karūnos, įrengta 10 darbastalių, dirbs mokiniai / pameistriai bei VDA studentai, vyks juvelyrikos amato demonstravimas, rengiamos parodos, auksakalystės pristatymai.
 5. VšĮ „Vita Antiqua“ (J. Basanavičiaus g. 16–20) – archeologinių ir istorinių kostiumų tyrimai, rekonstrukcijos ir sklaida edukacinių užsiėmimų, paskaitų, parodų ir publikacijų formomis, vykdys visuomenės praktines ir teorines edukacijas, gaminių parodas. Vykdys eksperimentinius darbus, artefaktų kopijų ir analogų gamybą, senovinių technologijų tobulinimą ir naujų gaminių kūrimą.
 6. Fizinis asmuo G. R. (Savičiaus g. 8–5) – bus vykdoma styginių instrumentų restauravimas ir mokymai. Meistras gyvenęs Jungtinėje Karalystėje ir grįžęs į Lietuvą įgijęs aukščiausius profesionalumo standartus atitinkančių instrumentų restauratorių ir gamintojų. Tai vienas iš nedaugelio meistrų šalyje, atliekantis profesionalią ir nuoseklią instrumentų priežiūrą ir remontą. Bus atliekami styginių instrumentų tyrimai, jų atkūrimas, demonstruojami visuomenei.  
 7. UAB „Gintaro galerija“ (Šv. Mykolo g. 12-1A ir Šv. Mykolo g. 8–6A) – demonstruojamas gintaro apdirbimo procesas bei mokoma visuomenė jį apdirbti senuoju ir šiuolaikišku būdu. Užsiėmimai vyks moksleiviams, studentams ir svečiams iš Lietuvos bei užsienio. Vyks muziejinė, parodinė veikla, seminarai, įvairūs projektai gintaro, pagonybės, archeologijos tematika, bus bendradarbiaujama su ugdymo įstaigomis, turizmo centrais, ambasadomis.
 8. UAB „Jūratė EU“ (Didžioji g. 20–30) – puoselėjamas audimo amatas ir susipažįstama su šimtametėmis staklėmis, atkuriami senieji vilnietiški raštai, vyks praktiniai užsiėmimai, edukacijos, tyrimai, tarptautinis bendradarbiavimas su Japonija, Prancūzija, Vokietija.
 9. VšĮ „Amatų gildija“ (Skapo g. 3–34) – vykdys švietėjišką, kultūrinę ir socialinę veiklą, susijusią su keramikos ir audimo amato populiarinimu, pažinimu ir sklaida. Organizuos vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų edukacijas bei stovyklas ugdančias kūrybiškumo kompetencijas. Ypač daug dirbs su socialiai pažeidžiamomis vaikų grupėmis.
 10. UAB „Sauluva“ (Pilies g. 36–7) – tautodailės galerija-dirbtuvė vykdys edukacinę veiklą su praktiniais mokymais. Mokys vilniečius rišti vilnietiškas verbas, lieti bičių vaško žvakes, austi vytines juostas, rišti šiaudinius sodus, kurie 2023 m. buvo įtraukti į UNESCO. Dirbs su visomis socialinėmis grupėmis.
 11. VšĮ „Juodosios keramikos centras“ (Naugarduko g. 20–12) – vyks pristatymai visuomenei, ypač daug dirbs su regos negalią turinčiais žmonėms. Vykdys tiriamuosius darbus remiantis muziejų, vertybių saugyklų archyvine medžiaga, užsiims naujų technologijų paieškomis, suvenyrų etalonų kūrimais bei gamyba.
 12. VšĮ Amatų ir menų centras „Nauja Sirena“ (Aušros Vartų g. 9–14) – vyks gaminių iš odos kūryba ir gamyba, bus organizuojamos parodos, kūrybiniai ir gamybiniai procesai suaugusiems ir jaunuomenei. Dalyvaus miesto ir šalies mugėse ir renginiuose pristatydami savo amatą. Palaikys ryšius su Japonija.