Dar galima kreiptis dėl būsto šildymo kompensacijos

Nuotr. E. Lasio

Šildymo sezonas jau eina į pabaigą, tačiau kreiptis dėl kompensacijos dar ne vėlu. iki balandžio 30 d. prašymus pateikę gyventojai, susigrąžinti galės kompensacijas už visą praeitą šildymo sezoną. Kreipiantis gegužę, teisė bus nustatoma tik už praeitus du mėnesius (kovą ir balandį).

Kas gali kreiptis dėl kompensacijos?

Dėl būsto šildymo kompensacijos gali kreiptis būste deklaruoti arba jį nuomojantys (jei nuomos sutartis įregistruota viešajame registre) asmenys, kurie atitinka Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme  numatytas sąlygas – dirba, mokosi / studijuoja, registruojasi Užimtumo tarnyboje, gauna senatvės ar neįgalumo pensiją, slaugo / prižiūri kitą asmenį ir kt.

Jei šeimoje auga vaikai iš ankstesnio bendro gyvenimo, turi būti sudaryta teismo patvirtinta sutartis dėl išlaikymo priteisimo / tėvystės nustatymo išlaikymo priteisimo metu.

Turintys įsiskolinimų už būsto šildymą / geriamąjį / karštą vandenį su tiekėjais turi būti sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas turi būti priteisęs grąžinti skolą.

Jeigu viename būste gyvenamąją vietą deklaravę / būstą nuomojasi kelios asmenų grupės – visos turi teikti prašymus dėl kompensacijų, o jei nors vienas būste gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo neturi teisės į kompensacijas – jos neskiriamos visam būstui.

Kaip sužinoti, ar kompensacija priklauso, koks jos dydis?

Norint sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija, preliminarų jos dydį, galima pasinaudoti būsto šildymo kompensacijos skaičiuokle arba pasikonsultuoti su Socialinių išmokų skyriaus specialistais tiesioginio pokalbio metu https://sis.vilnius.lt; el. p. sis@vilnius.lt ir tel. 8 700 35545.

Ar šildymo būdas lemia kompensaciją už šildymą?

Šildymo kompensacija galima pasinaudoti nepriklausomai nuo naudojamo šildymo būdo, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis ar pan.), taip pat kompensacija geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidoms.

Kokie dokumentai reikalingi kompensacijoms už būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidas gauti?

Nustatant teisę į būsto šildymo ir vandens kompensacijas vertinamas būste gyvenančių / gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų užimtumas, pajamos, todėl individualiu atveju gali skirtis reikalingi pateikti dokumentai. Pavyzdžiui, jeigu asmuo dirba ar neseniai dirbo, visuomet prašoma pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį.

Kiti reikiami pateikti dokumentai, jei būstas šildomas:

CENTRALIZUOTAI Šildymo, karšto ir geriamojo vandens tiekimo kliento kodas.
KIETU KURU Būsto planas ir vidaus plotų eksplikacijos kopija;

Geriamojo vandens tiekimo kliento kodas.

DUJOMIS Paslaugų teikimo sutartis su dujų įmone;

Būsto planas;

Dujų ir geriamojo vandens tiekimo kliento kodas;

Dokumentas, nurodantis dujų katilo parametrus.

ELEKTRA Projekto, pagal kurį įrengtas el. šildymas, kopija;

Karšto vandens šildytuvo dokumentų ir montavimo akto kopija;

Informacija apie elektros energijos apskaitą: elektros tiekėjas, elektros skaitiklio rūšis (vieno ar dviejų tarifų).

Svarbu: kompensacija apskaičiuojama tik pateikus elektros skaitiklio parodymus ir sąskaitą.

 Ar vertinamas turtas nustatant teisę į kompensaciją?

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pateiktiems prašymams–paraiškoms taikomas nuosavybės teise turimo turto vertinimas.

Kas įskaitoma į turtą?

Vertinamas vieno gyvenančio asmens / bendrai gyvenančių asmenų nuosavybės teise turimas visas turtas:

Nekilnojamas turtas

– statiniai (įskaitant nebaigtus statyti);

– žemė (įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių).

Kilnojamas turtas

– privalomos registruoti transporto priemonės ir žemės ūkio technika;

– gyvuliai, paukščiai, žvėreliai, bičių šeimos (jei jų bendra vertė viršija 1 160 eurų).

Finansinis turtas

– akcijos, obligacijos, vekseliai ir kiti vertybiniai popieriai, pajai (jei jų bendra vertė viršija 580 eurų);

– meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai (jei vieneto vertė viršija 580 eurų);

– piniginės lėšos (jei jų bendra suma viršija 580 eurų), išskyrus gautą vaikui (įvaikiui) išlaikyti priteistą konkrečią pinigų sumą;

– gautos (negrąžintos) paskolos (jei jų bendra suma viršija 580 eurų)[1];

– kitiems asmenims paskolintos (negrąžintos) piniginės lėšos (jei jų bendra suma viršija 580 eurų);

– valstybės kompensacijos už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą ir atkuriamos santaupos bei kitos atkuriamos lėšos.

[1] išskyrus aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui atnaujinti (modernizuoti), jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautas (negrąžintas) paskolas nekilnojamajam turtui pirkti (statyti).

Kaip galima pateikti prašymą?

Prašymą galima pateikti šiais būdais:

  1. prašymą užpildyti sistemoje SPIS;
  2. užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/;
  3. telefonu 8 700 35545 (autovedlio pagalba).
  4. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
  5. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);

Daugiau informacijos apie būsto šildymo išlaidų kompensacijas ir jos teikimo sąlygas galima rasti vilnius.lt polapyje Socialinė parama. Taip pat paslaugos „Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens kompensacijos skyrimas“.