Vilniuje įamžintas kunigo Alfonso Lipniūno atminimas

Šiandien Aušros Vartų g. 23 ant Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos fasado atidengta atminimo lenta neeilinei asmenybei – kunigui Alfonsui Lipniūnui (1905–1945).  

Sauliaus Žiūros nuotr.

Vilniuje Kunigas gyveno 1939–1943 m. Lenta įrengta ant pastato, kuriame kunigas nuomavosi nedidelį butą ir būtent šiame pastate prasidėjo aktyvi kun. A. Lipniūno antisovietinė ir antinacinė pogrindžio veikla.

A. Lipniūnas dėstė sociologiją ir pastoracinę teologiją Vilniaus kunigų seminarijoje bei ėjo Vilniaus universiteto kapeliono pareigas, taip pat Valstybiniame pedagoginiame dėstė sociologiją ir katecheziją.

Kunigo iniciatyva buvo organizuota pirmoji vargšų globa Vilniuje, kadangi prasidėjus nacių okupacijai Lietuvoje daugumai gyventojų stigo maisto, nepasiturintys miestiečiai, neturėję giminių kaime, ypatingai vargo. Tai paskatino kun. A. Lipniūną 1941 m. vasarą įsteigti Laisvės fondą, kuris rinko pinigus ir maisto produktus, šelpė Vilniaus inteligentus ir studentus. Kun. A. Lipniūnas kritikavo žydų pogromus, jų turto nusavinimą, vagystes ir smurtą.

Už raginimus gyventojams netarnauti naciams 1943 m. A. Lipniūnas buvo įkalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje.

Ateinančiais metais Lietuva minės A. Lipniūno 120-ąsias gimimo ir 80-ąsias mirties metines.

Šventųjų Skelbimo kongregacija Romoje 2021-11-10 priėmė dekretą „de validitate inquisitionis dioecesanae“, kuriuo pripažino, kad kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos vyskupijos etapas yra galiojantis. Tai reiškia, kad kunigas gali būti paskelbtas palaimintuoju. 

Lietuvoje kunigas po mirties buvo apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi bei Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi.

Prie kunigo įamžinimo ant dabartinio progimnazijos pastato prisidėjo ir Antano Vienuolio progimnazijos moksleiviai ir mokytojai, kurie palaikė tokią idėją ir organizavo patį renginį.

Tipinio dizaino atminimo lenta kunigui buvo įrengta Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. 

Kunigo biografiją,ir informaciją apie jo visuomeninę veiklą organizuojant Laisvės Fondą vokiečių okupuotoje Lietuvoje bei apie jo pastangas atsikuriant ateitininkų judėjimui galima daugiau sužinoti https://lipniunas.com/  

 Komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt