Sostinė patvirtino ispanų kalbos mokytojų pritraukimo tvarką

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Siekiant į Vilniaus ugdymo įstaigas antrosios kalbos mokymui pritraukti ispanų kalbos mokytojus, nustatyta šių mokytojų pritraukimo tvarka ir finansinės paramos dydis. Pilnu krūviu dirbantis ispanų kalbos mokytojas prie atlyginimo gaus 400 eurų priedą kas mėnesį, jau atskaičius mokesčius. Šis priedas galės būti mokamas ne ilgiau kaip 36 mėn.

„Džiaugiuosi, kad Vilnius atsisako rusų, kaip antrosios kalbos, mokymo bendrojo ugdymo mokyklose ir jaunieji vilniečiai turės daugiau galimybių mokytis Europos Sąjungos kalbų. Šiais metais į mokyklas tikimės ateisiant beveik tūkstantį šeštokų, pradėsiančių mokytis ispanų kalbos. Tai antra populiariausia kalba po anglų, tad tikiuosi, kad per ketverius metus ispanų kalba, kaip antroji užsienio kalba, visose Vilniaus mokyklose pakeis rusų kalbą.“, – sako Vilniaus vicemeras Arūnas Šileris.

Mokykloje ispanų kalbą dėstant ne visu krūviu ar didesnei pareigybės darbo laiko normai finansinės priemonės dydis proporcingai mažės arba didės.

Finansinė priemonė mokyklos vadovo rašytiniu sprendimu bus skiriama ispanų kalbos mokytojui, priimtam į antros (ispanų) užsienio kalbos mokytojo pareigybę mokykloje (visai pareigybės darbo laiko normai arba jos daliai), jei ispanų kalbos mokytojas studijuoja arba turi reikiamą išsilavinimą dirbti mokytoju – t. y. antrą (ispanų) užsienio kalbą moka ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (CERF) ir turi tai patvirtinantį dokumentą, išduotą kompetentingos institucijos arba turi antrai (ispanų) užsienio kalbai priskiriamos kalbos filologijos bakalauro ar magistro laipsnį, arba yra antrai (ispanų) užsienio kalbai priskiriamos kalbos bakalauro studijų studentas (-ė).

Jei mokykla ispanų kalbos mokytojui, gavusiam finansinę priemonę, nebegalės užtikrinti sutarto darbo krūvio mokykloje, Savivaldybės administracija turės teisę raštu ispanų kalbos mokytojui siūlyti pareigas kitose mokyklose. Mokyklai nutraukus darbo sutartį dėl mokytojo kaltės ar mokytojui savo noru nutraukus darbo santykius anksčiau nei nustatytas asmens įsipareigojimas išdirbti atitinkamą terminą mokykloje, asmuo per vieną mėnesį nuo darbo santykių pabaigos privalo grąžinti mokyklai visą jam išmokėtą finansinės priemonės sumą.

Jei dėl objektyvių priežasčių finansinę priemonę gavęs asmuo, dirbti negali (laikinas nedarbingumas, nėštumo ir gimdymo atostogos, vaiko priežiūros atostogos ir pan.), stabdomas įsipareigojimo išdirbti atitinkamą terminą mokykloje termino skaičiavimas bei stabdomas finansinės priemonės mokėjimas, iki bus grįžtama į ispanų kalbos mokytojo pareigas mokykloje arba kitoje Savivaldybės administracijos jam pasiūlytoje mokykloje.

Susidomėję asmenys gali kreiptis į šiuo metu ispanų kalbos mokytojų ieškančias mokyklas. Taip pat norintys gali registruotis į programą „Pradedu mokyti Vilniuje“, kurios metu pradedantiems mokytojams suteikiama visapusiška pagalba: pasirengiamoji vasaros stovykla, profesinė mokytojų konsultantų pagalbą, mokymai, reikalingos studijos ir kita pagalba. Registracija>>

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt