PRANEŠIMAS SODININKŲ BENDRIJAI „TEC-1“ DĖL LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTO

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius nagrinėja žemės sklypo Kalvarijų g. 235 (kadastro Nr. 0101/0010:0031), sodininkų bendrijoje „TEC-1“, savininko prašymą organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, kurio tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir sujungti jį su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo, rengimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ patvirtintų Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių  (toliau – Taisyklės) 4 punkte nurodyta, jog įsiterpę valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono mėgėjų sodo žemės sklypų, kurie tiesiogiai ribojasi su parduodamu valstybinės žemės sklypu, savininkams. Įsiterpę valstybinės žemės sklypai besiribojančių žemės sklypų savininkams gali būti parduodami tik tada, jeigu sodininkų bendrijos atsisako juos pirkti bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai.

Vadovaudamiesi Taisyklių 9 punktu, siūlome pasinaudoti pirmumo teise ir per 30 dienų nuo šio rašto išsiuntimo dienos, jeigu šio įsiterpusio valstybinės žemės sklypo reikia sodininkų bendrijai bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai, pateikti prašymą parduoti žemės sklypą, taip pat pateikti Taisyklių 27.4 papunktyje nurodytą dokumentą, t. y. sodininkų bendrijos narių susirinkimo sprendimą dėl bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypo, naudojamo bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai, įsigijimo sodininkų bendrijos nuosavybėn (atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 15 punkte nurodyta, kad spręsti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo infrastruktūros plėtros ir bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus išimtinę teisę turi bendrijos narių susirinkimas).

Jei per nustatytą 30 dienų terminą nepasinaudosite pirmumo teise ir prašymo parduoti žemės sklypą ir visų reikiamų dokumentų nepateiksite, žemės klypo formavimo ir pertvarkymo projekto organizavimo darbai pagal Pareiškėjų prašymą bus tęsiami toliau.

Prireikus, daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas Artūras Sladkevičius, tel. +370 5 211 2051, el. paštas arturas.sladkevicius@vilnius.lt.